W Ośrodku nr 1 „Teatr” pracuje 3 osoby wykwalifikowanej kadry: 3 wychowawców i kierownik:

Karolina Bloch (z-ca kierownika Ośrodka, wychowawca) - ukończyła kierunki: Nauki o rodzinie oraz Pedagogikę w Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Odbyła wiele kursów i kwalifikacji dodatkowych: m.in. Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
Karolina o sobie: "Codzienna praca z dziećmi dostarcza mi wiele radości i pozwala dostrzegać to jak wiele zależy od nas dorosłych, by właściwie i odpowiedzialnie pomóc w odważnym kroczeniu po świecie. W wolnych chwilach poświęcam się pasji tworzenia, zajmuję się m.in. decoupagem i krawiectwem oraz genealogią rodzinną".

Magdalena Laskowska (wychowawca) – ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej, kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji na UMCS oraz kurs instruktora sportu (w zapasach). Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywane m.in.: w Zapaśniczym Towarzystwie Sportowym „Sokół” Lublin, w gimnazjum w charakterze nauczyciela języka polskiego, w liceum ogólnokształcącym jako nauczyciel edukacji aktorskiej. Od 2007r wychowawca w ośrodkach Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Ponadto praktyka w prowadzeniu zajęć profilaktyczno-sportowych w szkole (gimnastyka i akrobatyka, zapasy, sumo), warsztatów teatralnych (przygotowanie przedstawień, praca z recytatorami, organizacja konkursów recytatorskich): współorganizacja obozów profilaktycznych (m.in. o charakterze woskowym). W kręgu zainteresowań znajdują się: teatr, historia, literaturze piękna, film. Wolny czas chętnie przeznacza także na jazdę na rowerze, basen oraz spotkania z przyjaciółmi.

Rafał Kusz (wychowawca)absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej na kierunku Turystyka i Rekreacja (lic.) oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Pedagogika (mgr), na którym obronił pracę pt. „Proces formacji i wychowania w życiu i działalności św. o. Rafała Kalinowskiego”. Posiada 10-letnie doświadczenie w fotografii okolicznościowej.

Rafał o sobie: Jak fotografia za pomocą światła odtwarza obrazy z otaczającej rzeczywistości na papierze, tak wychowawca wspomaga wychowanka w urzeczywistnieniu jego ukrytego „wewnętrznego obrazu”, który został zapisany w nim przez Boga. Tak oto moja dotychczasowa posługa fotografa zmieniła niejako tylko przestrzeń działania. Jednak głównym zapamiętanym impulsem do podjęcia pracy wychowawcy były słowa św. Urszuli Ledóchowskiej: „Mamy więc w tym dziele wychowania dwojakie zadanie: pierwsze – wychowanie dzieci dla Boga, dla ojczyzny niebieskiej, drugie – to wychowanie dzieci dla społeczeństwa, dla ojczyzny ziemskiej”. Z tych słów wypływa moje główne motto pracy wychowawczej, w której pretenduję do bycia wychowawcą „od wszystkiego i od niczego”, tzn. bazując na doświadczeniu życia i wciąż będąc na nie otwartym, jednocześnie być wolnym od wszystkiego. Moim celem? Po prostu wolny człowiek umiejący podejmować dobre życiowe decyzje i być im wierny. Kończąc, główny mój atut – starać się być obecnym i słuchać niewysłuchanych – i to paradoks! Bo ja czasem jestem gadułą.

Zosia Jaroszuk (kierownik) – ukończyła studia magisterskie z pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami społecznymi na KUL. W latach 1992 - 1994 pracowała jako nauczyciel języka francuskiego w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Niepokalanek w Szymanowie k/Warszawy. Posiada ponad trzyletnie doświadczenie w pracy jako Asystent w Międzynarodowej Federacji Wspólnot dla osób niepełnosprawnych „Arka” w Namur w Belgii, ponad 20 – letnie doświadczenie we współzarządzaniu organizacją pozarządową oraz kierowaniu placówkami wsparcia dziennego. Współautorka programu edukacyjno-wychowawczego realizowanego przez Fundację – Akademia Młodzieżowa. Współautorka publikacji, m.in.: „Gry i metody AKU”, „Materiały programowe do organizacji kolonii i obozów”, „Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo i jej system wychowania”, „Dobre Wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. 

Zosia o sobie: „Swoim życiem chcę służyć Bogu i ludziom, wierzę, że realizacja małych, codziennych rzeczy wypełnia nasze powołanie do świętości. W swojej pracy wychowawczej wzoruję się na Św. Jana Bosko, który opiera wychowanie na 3 filarach: Miłość, Rozum i Religia.
Od zawsze inspirują mnie podróże, które dają mi poczucie wolności i są zawsze nowym impulsem do rozwoju, lubię też poznawanie języka francuskiego, w wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, gotuję.