W Ośrodku nr 1 „Teatr” pracuje 3 osoby wykwalifikowanej kadry: 3 wychowawców i kierownik:

Karolina Bloch (z-ca kierownika Ośrodka, wychowawca) - ukończyła kierunki: Nauki o rodzinie oraz Pedagogikę w Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Odbyła wiele kursów i kwalifikacji dodatkowych: m.in. Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym.
Karolina o sobie: "Codzienna praca z dziećmi dostarcza mi wiele radości i pozwala dostrzegać to jak wiele zależy od nas dorosłych, by właściwie i odpowiedzialnie pomóc w odważnym kroczeniu po świecie. W wolnych chwilach poświęcam się pasji tworzenia, zajmuję się m.in. decoupagem i krawiectwem oraz genealogią rodzinną".

Magdalena Laskowska (wychowawca) – ukończyła studia magisterskie z filologii polskiej, kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji na UMCS oraz kurs instruktora sportu (w zapasach). Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywane m.in.: w Zapaśniczym Towarzystwie Sportowym „Sokół” Lublin, w gimnazjum w charakterze nauczyciela języka polskiego, w liceum ogólnokształcącym jako nauczyciel edukacji aktorskiej. Od 2007r wychowawca w ośrodkach Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Ponadto praktyka w prowadzeniu zajęć profilaktyczno-sportowych w szkole (gimnastyka i akrobatyka, zapasy, sumo), warsztatów teatralnych (przygotowanie przedstawień, praca z recytatorami, organizacja konkursów recytatorskich): współorganizacja obozów profilaktycznych (m.in. o charakterze woskowym). W kręgu zainteresowań znajdują się: teatr, historia, literaturze piękna, film. Wolny czas chętnie przeznacza także na jazdę na rowerze, basen oraz spotkania z przyjaciółmi.

Radosław Malinowski (wychowawca) - ukończył Teologię Moralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę pisał z zakresu dążenia do doskonałości chrześcijańskiej ludzi świeckich. Jest także absolwentem Wychowania Fizycznego oraz Oligofrenopedagogiki.
Dodatkowo posiada wiele kwalifikacji trenerskich między innymi z zakresu Treningu Personalnego, treningu koszykówki jak i treningu zdrowia, kilka lat był także instruktorem harcerskim SHK „Zawisza”.
Radek O sobie: „Od najmłodszych lat uprawiam sport i bardzo chętnie chodzę po górach jak i jeżdżę rowerem. Uwielbiam grać w koszykówkę i realizuję tę pasję w Lubelskiej lidze Amatorskiej.
Na co dzień staram się żyć w zgodzie z obranymi przez siebie wartościami. Bóg, Honor i Ojczyzna - te trzy wartości sprawiają, że wiem dokąd idę i dzięki temu wiem jak wskazywać drogę innym a to przecież tak bardzo ważne w pracy wychowawcy. Jestem optymistycznie nastawiony do życia i śmiało podejmuję wyzwania. Swoje doświadczenie, wykształcenie i pasje wykorzystuję na co dzień w pracy wychowawczej. Cały czas się uczę i staram się rozwijać”.

Zosia Jaroszuk (kierownik) – ukończyła studia magisterskie z pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami społecznymi na KUL. W latach 1992 - 1994 pracowała jako nauczyciel języka francuskiego w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Niepokalanek w Szymanowie k/Warszawy. Posiada ponad trzyletnie doświadczenie w pracy jako Asystent w Międzynarodowej Federacji Wspólnot dla osób niepełnosprawnych „Arka” w Namur w Belgii, ponad 20 – letnie doświadczenie we współzarządzaniu organizacją pozarządową oraz kierowaniu placówkami wsparcia dziennego. Współautorka programu edukacyjno-wychowawczego realizowanego przez Fundację – Akademia Młodzieżowa. Współautorka publikacji, m.in.: „Gry i metody AKU”, „Materiały programowe do organizacji kolonii i obozów”, „Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo i jej system wychowania”, „Dobre Wychowanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych”. 

Zosia o sobie: „Swoim życiem chcę służyć Bogu i ludziom, wierzę, że realizacja małych, codziennych rzeczy wypełnia nasze powołanie do świętości. W swojej pracy wychowawczej wzoruję się na Św. Jana Bosko, który opiera wychowanie na 3 filarach: Miłość, Rozum i Religia.
Od zawsze inspirują mnie podróże, które dają mi poczucie wolności i są zawsze nowym impulsem do rozwoju, lubię też poznawanie języka francuskiego, w wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, gotuję.