Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
od ponad 25 lat prowadzi działania
na rzecz wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży.

NASZA MISJA:
Naszą misją jest kształtowanie dobrze wychowanego i przygotowanego do życia człowieka.
Człowieka silnej wiary, świadomego patriotę i obywatela, sprawnego w działaniu społecznym i gospodarczym.

1

Fundacja została założona 30 stycznia 1990 roku.
W 2005 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego i możemy przyjmować 1% podatku.