Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo już od prawie trzydziestu lat prowadzi dwie placówki wsparcia dziennego w Lublinie. Warunkiem sukcesu pracy placówek wsparcia dziennego są dwa filary, które są ze sobą ściśle powiązane. Jednym z filarów jest sposób zorganizowania placówki jako sprawnie działającej instytucji, natomiast drugi filar to skuteczny, kompletny program wychowawczy zbudowany według zasad tworzenia programów wychowawczych.


Kliknij by dowiedzieć się więcej:

I. Standardy - Dobre Wychowanie.
II. Autorski program wychowawczo-edukacyjny - Akademia Młodzieżowa.


I. STANDARDY PRACY PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
„DOBRE WYCHOWANIE”

grafika STANDARDY PRACY PLACOWEK

II. PROGRAM WYCHOWAWCZY AKADEMIA MŁODZIEŻOWA

Jest skonstruowany w oparciu o metodologię i logikę tworzenia programów wychowawczych: ideały wychowawcze, długofalowa strategia celów wychowawczych, treści wychowawcze, dobór właściwych metod i środków wychowawczych.

1. IDEAŁY WYCHOWAWCZE:
grafika bog honor ojczyzna

2. TREŚCI WYCHOWAWCZE:
grafika program formacyjnygrafika program zaradnosci 

 

3. METODY WYCHOWAWCZE:
grafika wspolnota osrodka