2017 06 01 1Dnia 1 czerwca 2017 r. w Ośrodku nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo odbyła się gra historyczna poświęcona królom elekcyjnym. Celem gry było poszerzenie i utrwalenie wiedzy wychowanków na temat wybranych władców Polski, rozwijanie zainteresowań historią naszego kraju, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, integracja i wspólna zabawa.

Zajęcia historyczne i patriotyczne stanowią ważną część programu Formacji społecznej w naszym ośrodku. Przygotowania do gry odbywały się etapami. Od początku roku wychowankowie uczestniczyli w lekcjach historycznych, poświęconych wybranym władcom elekcyjnym. W listopadzie brali udział w pielgrzymce do Częstochowy, podczas której zwiedzili sanktuarium na Jasnej Górze – miejsce o szczególnym znaczeniu religijnym i historycznym dla Polaków.

W ramach przygotowań do gry w marcu obejrzeliśmy także film „Potop”. W ostatnim tygodniu maja działania uległy zintensyfikowaniu. Wychowankowie zostali podzieleni na cztery drużyny, na których czele stanęli członkowie grupy gimnazjalnej. Każdy zespół miał za zadanie przygotować zestawy pytań w pięciu kategoriach, które wyznaczali poszczególni królowie elekcyjni. Grupy pracowały dwie godziny, korzystając z różnych źródeł wiedzy, a następnie spotykały się jeszcze przez tydzień, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. Przygotowania sprzyjały pogłębianiu wiadomości i integracji.

Pierwszego czerwca zespoły wraz ze swymi liderami przystąpiły do gry. Każdy oznaczono innym kolorem. Gra miała charakter planszowy, pytania zadawała grupa oznaczona tym samym kolorem co pole, na którym stanął pionek jednej z przeciwnych drużyn. Było także pole dodatkowe – pytania od eksperta, o wyższym stopniu trudności. Gra budziła wiele emocji i okazała się prawdziwym sprawdzianem wiedzy oraz umiejętności współpracy w zespole.

Na koniec wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali nagrody. Pozostali uczestnicy gry otrzymali nagrody pocieszenia.