„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

WięcejWolontariusze Niepublicznego Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach kursów „Lidera Działań Społecznych” oraz „Przedsiębiorczości Społecznej” w semestrze zimowym 2016/2017 organizują akcje fundraisingowe, z których środki, zostaną przekazane na wsparcie realizacji misji Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, dobrego wychowania dzieci i młodzieży.

Tym razem studenci NCKP przygotowali charytatywną loterię fantową podczas Orszaku św. Mikołaja, który przeszedł ulicami Lublina 4 grudnia 2016 roku. Wolontariusze NCKP regularnie organizują też zbiórki publiczne w lubelskich sklepach.

WięcejDnia 9 grudnia w Motyczu Leśnym zakończyła się międzynarodowa wymiana młodzieży zatytułowana ‘Santa Claus is coming to town’. Celem projektu było zorganizowanie tradycyjnej, charytatywnej zabawy mikołajkowej dla dzieci z gminy Konopnica pod Lublinem, przez co uwrażliwiliśmy społeczeństwo europejskie na znaczenie pomocy innym i rozreklamowaliśmy działania wolontariackie na Lubelszczyźnie i w Europie. Rozwinęliśmy swoje kompetencje kluczowe dzięki czemu nasza codzienna praca jest efektywniejsza. Zwiększyły się przez to szanse na rynku pracy nasze i naszych rówieśników z Węgier i Rumunii. Sami stworzyliśmy sobie szansę rozwoju dzięki programowi Erasmus+.

WięcejKolacja wigilijna jest ważną i długo wyczekiwaną uroczystością w Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Stało się już tradycją, że w okresie świątecznym, przy wspólnym stole zasiadają nasi wychowankowie, ich rodziny, wychowawcy oraz wolontariusze zaangażowani w pomoc, aby wspólnie przeżyć ten błogosławiony czas.

W rodzinnej i ciepłej atmosferze dzielimy się opłatkiem i wspólnie śpiewamy kolędy. Podczas wigilii nasze dzieci wystawiają też Jasełka, w których przygotowanie wkładają wiele wysiłku.

WięcejZima to czas, kiedy ze względu na niesprzyjającą aurę podejmujemy mniej aktywności. Warto ten okres wykorzystać na aktywną edukację i zbudowanie ze swojej klasy zgranego zespołu. Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w corocznej zimowej akcji Centrum Dobrego Wychowania: Zima z dobrym wychowaniem i aktywną edukacją. Na czym polega akcja?

WięcejKorona Polskiego Wychowania zwiększa swój zasięg działania! W chwili obecnej program realizuje 69 klas z 14 szkół z województwa lubelskiego. Najnowszą szkołą, którą przystąpiła do realizacji programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Zamościa „Ekonomik".

W ostatnim miesiącu w dwóch klasach realizujących program odbyły się pierwsze warsztaty programu pt. „Klasowy show". Uczniowie sprawdzali się w działaniu i uczyli wzajemnej współpracy. Zawiązali też swoją firmę młodzieżową i przystąpili do realizacji Semestralnego Programu Działania. O efektach ich pracy będziemy informować na końcu semestru.

WięcejDnia 20 listopada 2016 r. po raz piąty odbyła się Biesiada Patriotyczna zorganizowana przez Ośrodek nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z okazji Święta Narodowego Niepodległości Polski. Celem biesiady, oprócz świętowania, jest integracja środowiska parafialnego oraz patriotyczne i kulturalne wychowanie dzieci i młodzieży Ośrodka.

Biesiada to wielkie wydarzenie w środowisku Ośrodka nr 1 „Teatr”, które przyciąga z roku na rok coraz więcej osób. Jednym z jej głównych założeń jest łączenie Polaków we wspólnym celu i przy wspólnych działaniach. W tym roku w przedsięwzięciu uczestniczyło blisko 200 osób.

Celem projektu ‘Santa Claus is Coming to Town’ jest zorganizowanie tradycyjnej, charytatywnej zabawy mikołajkowej dla potrzebujących dzieci z gminy Konopnica pod Lublinem, przez co uwrażliwimy społeczeństwo europejskie na znaczenie pomocy innym i rozreklamujemy działania wolontariackie na Lubelszczyźnie i w Europie. Rozwiniemy swoje kompetencje kluczowe dzięki czemu nasza codzienna praca będzie efektywniejsza. Zwiększą się przez to szanse na rynku pracy nasze i naszych rówieśników z Węgier i Rumunii poprzez nabieranie pożądanych przez pracodawców umiejętności. Sami stworzyliśmy sobie szansę rozwoju dzięki programowi Erasmus+.

WięcejSerdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Lubelskim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych wśród dzieci oraz kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.

WięcejW dniach 21-22 października 2016 roku w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym odbyło się szkolenie liderów Akademii Młodzieżowej. W warsztatach uczestniczyło 25 młodych osób, w tym stypendyści Skarbca Dobrego Wychowania. Szkolenie poprowadził Dyrektor Akademii Młodzieżowej, pan Wacław Czakon, wraz z wychowawcami zajmującymi się na co dzień realizacją programu AM.

Szkolenie to należało do cyklu zajęć pt. „Mistrz z Nazaretu”. Podczas spotkania młodzież poszukiwała cech dobrego lidera, wzorując się na postępowaniu i samej osobie Jezusa, opisanych w Piśmie Świętym.

WięcejDnia 20 października 2016 r. w godz. 16.00-21.00 Ośrodek nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo zorganizował już trzeci raz Lubelski Świetlicowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży – wychowanków świetlic z terenu miasta Lublina.

Głównym celem turniejów piłki nożnej „FSD Challenge” jest integracja środowisk placówek wsparcia dziennego z Lublina wokół działań sportowych oraz zachęcenie młodych mieszkańców naszego miasta do czynnego spędzania wolnego czasu i rozwoju swoich zainteresowań sportowych. W III edycji turnieju, która odbyła się 20 października 2016 roku, wzięło udział 8 zespołów (drużyny ze świetlic Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży AL., Salezjańskiej Świetlicy Środowiskowej im. Św. Dominika Savio oraz Ministrantów z parafii pw. Św. Michała Archanioła w Lublinie.