„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

WięcejW sobotę, 17 września 2016 roku, podczas uroczystości Święta Patronalnego Akademii Młodzieżowej odbyło się ślubowanie wierności ideałom AM dwójki absolwentów, Zuzanny i Filipa, którzy przeszli całą drogę rozwoju w Akademii. Tego dnia przyznano również stypendia najlepszym studentom za semestr letni roku akademickiego 2014/2015 oraz Licencje dla wszystkich Ośrodków Akademii.

18 września wspominamy Świętego Stanisława Kostkę, patrona Akademii Młodzieżowej. Co roku w uroczystościach Święta Patronalnego biorą udział studenci, rodzice, wychowawcy, wolontariusze oraz absolwenci Akademii Młodzieżowej.
Obchody Święta Patronalnego AM oficjalnie kończą rok pracy w Akademii Młodzieżowej. To także czas prezentacji planów na przyszłe semestry.

WięcejW niedzielę, 18 września 2016 r. w Ośrodku nr 2 „Bliźniak” odbyła się kawiarenka z okazji święta patronalnego oraz inauguracji roku szkolnego 2016/2017. W uroczystości wzięli udział wychowankowie wraz z rodzicami, wychowawcy, wolontariusze oraz goście z parafii św. Mikołaja.

Początek nowego roku był bardzo pracowity dla wychowanków Ośrodka „Bliźniak”. Po powrocie do świetlicy dzieci zapoznawały się z nowym programem semestralnym . Podopieczni fundacji będą poznawali losy młodych bohaterów II wojny światowej , a finałem semestru będzie nakręcenie filmu pt. „Akcja po Arsenałem.”

WięcejW dniach od 4 do 11 lipca 2016 roku Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo uczestniczyła w konkursie Banku BPH „Zmieniaj świat wokół siebie”. Po dziewięciu dniach internetowego plebiscytu najwięcej głosów uzyskał projekt FSD na temat młodzieżowej telewizji. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy.

Na zwycięski projekt młodzieżowej telewizji Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo oddało głosy 4579 osób. W jego ramach studenci AM uruchomią studio telewizyjne oraz przeprowadzą warsztaty medialne dla 60 młodych osób.

WięcejPo wakacjach rozpocznie się kolejny etap prac remontowych w Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu Leśnym. Tym razem pracom budowlanym zostanie poddane poddasze w nowym budynku Ośrodka.

W ramach remontu chcemy:
- wstawić nowe okna dachowe;
- wykonać nowe posadzki i ogrzewanie podłogowe na całym poddaszu;
- przygotować 6 pokoi z łazienkami.

WięcejLetnia Szkoła Dobrego Wychowania to niezapomniane chwile spędzone wśród przyjaciół, ale także czas nauki poprzez świetną zabawę. W tym roku na wakacyjny wypoczynek do Rudy Różanieckiej na Roztoczu wyruszyło 60 dzieci wraz z opiekunami. Dzieci aktywnie spędzały czas w urokliwych miejscach, uczyły się pracy w grupie, zapoznawały się z lokalnymi tradycjami i historią oraz wędrowały do ciekawych zakątków Roztocza.

W trakcie 12 dniowego pobytu, dzieci uczestniczyły m.in. w warsztatach kulinarnych, przygotowując tradycyjne, regionalne potrawy, warsztatach sportowych , warsztatach rękodzieła, a także w zajęciach technicznych (w czasie których grupa chłopców budowała tratwy).

WięcejLetnia Szkoła Akademii Młodzieżowej to ważny etap nauki w AM. To czas podsumowania całorocznej pracy w Akademii. W tym roku studenci wybrali się do Mchawy w Bieszczadach.

W czasie obozu młodzież została podzielona na dwie ścieżki rozwoju zainteresowań: medialną i teatralną.
Studenci realizujący ścieżkę teatralną przygotowywali spektakl „Pod płaszczem Maryi”, który następnie pokazali lokalnej społeczności w kościele parafialnym w Mchawie.
Młodzież realizująca ścieżkę medialną została podzielona na trzy grupy. Pierwsza z nich (tworzyli ją studenci posiadający I muszlę rozwoju zainteresowań), przygotowała reportaże o św. Andrzeju Boboli i o Stefanie Kardynale Wyszyńskim.
Drugą i trzecią grupę studentów firm medialnych stanowiły osoby, które ubiegały się o zdobycie I muszli zainteresowań. Przygotowywali oni Wydanie Specjalne Magazynu Telewizji AM oraz film przyrodniczy „Obraz Stwórcy”.

WięcejDnia 8 lipca zakończyła się wymiana młodzieży „Elections in City M”. Była ona efektem kilkumiesięcznych przygotowań prowadzonych przez młodzież z Polski, Bułgarii, Łotwy, Litwy i Rumunii. W trakcie wymiany omawialiśmy jak być aktywnym obywatelem i jak wzmocnić odpowiedzialność młodych Europejczyków za swoje środowisko lokalne i region.

Metodami edukacji pozaformalnej omawialiśmy problemy dzisiejszej Europy i szukaliśmy ich rozwiązań. W ramach projektu przeprowadziliśmy symulację wyborów lokalnych, a nasza grupa miała możliwość stworzenia grup obywatelskich, które reprezentowały różne poglądy i pomysły na uatrakcyjnienie życia społeczności lokalnej oraz rozwiązania jej problemów.

WięcejW piątek, dnia 24 czerwca 2016 r. zakończył się semestr letni w Ośrodku nr 1 „Teatr”. W uroczystości wzięli udział wychowankowie wraz z rodzicami, wychowawcy oraz wolontariusze.

Druga połowa czerwca to czas wzmożonej pracy – trwają przygotowania do egzaminów. Wychowawcy opracowują zagadnienia egzaminacyjne, wychowankowie uczestniczą w zajęciach powtórzeniowych. Egzaminy są ważnym wydarzeniem w życiu społeczności ośrodka – pozwalają sprawdzić zdobytą wiedzę i umiejętności, zweryfikować poziom zaangażowania w program, przeanalizować postępy i osiągnięcia i dzięki temu wyciągnąć wnioski do dalszej pracy i rozwoju. W tym roku przystąpiło do nich 30 wychowanków. Sesja trwała 7 dni.

WięcejDnia 23 czerwca 2016 r., odbyło się uroczyste zakończenie semestru letniego w Niepublicznym Centrum Kształcenia Praktycznego.
Kolejni wolontariusze NCKP ukończyli kursy i otrzymali świadectwa oraz dyplomy potwierdzające zdobycie nowej wiedzy i kwalifikacji. W semestrze letnim w NCKP działały dwie ścieżki kształcenia: II stopniowe kształcenie dobrych wychowawców i III stopniowe kształcenie przedsiębiorców społecznych.
W tym semestrze studenci ze ścieżki przedsiębiorczości społecznej uczestniczyli w konkursach na : najlepszego studenta Kursu Lidera Działań Społecznych, najlepszego studenta Kursu Przedsiębiorczości Społecznej oraz na najlepszą symulacyjną organizacje pozarządową semestru.

WięcejW środę 22 czerwca 2016 roku dzieci z Ośrodka „Bliźniak”, wspólnie z wychowawcami, wybrały się na wycieczkę do stowarzyszenia „Perły Chmielowa”, które zajmujące się kultywowaniem tradycji i zwyczajów Województwa Lubelskiego.

Panie ze stowarzyszenia przygotowały dla dzieci zajęcia, które miały pokazać i nauczyć ich jak się wyrabia tradycyjne potrawy oraz jak dawniej odbywało się pranie ubrań. Przewodniczki opowiadały również jak w dawnych czasach wykonywało się inne czynności życia codziennego na wsi. W czasie warsztatów kulinarnych dzieci własnoręcznie robiły ciastka „amoniaczki” oraz kleiły pierogi z serem. Dla większości była to zupełna nowość.