2017 10 2 1Wspólną potrzebą partnerów projektu było wzajemne wspieranie się w działaniu naszych organizacji. Zrealizowaliśmy projekt wspólnie z naszymi partnerami by poszerzyć i wzmocnić zasób narzędzi edukacji pozaformalnej, którym posługujemy się w naszej codziennej pracy.

Wszyscy partnerzy pełnili rolę ekspertów odpowiedzialnych za przygotowanie jednej metody, którą uważają za swoją najmocniejszą. Podzielili się nią z resztą grupy, a następnie wzbogacili i opublikowali dla wszystkich zainteresowanych w Europie.

Metody: Gry integracyjne, Pedagogika cyrku, symulacja, team building, Gra miejska, Living library, Teatr improwizacji, dyskusja, warsztat, prezentacja, ewaluacja

Dzięki projektowi zwiększyliśmy kompetencje osób pracujących z młodzieżą, a wiedza o dobrych praktykach była szerzej dostępna. Jakość realizowanych przez nas działań jest zdecydowanie wyższa.


Tytuł: The best of us
Organizator: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Ilość uczestników: 17
Miejsce: Motycz Leśny k. Lublina
Data: wrzesień 2017
Kraje: Polska, Bułgaria, Litwa, Węgry, Słowacja, Łotwa, Chorwacja

Projekt realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.