2017 11 07 2Dnia 18 września 2017 r. wychowankowie Ośrodków „Teatr” i ,,Bliźniak" Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo uczestniczyli w obchodach Święta Patronalnego Akademii Młodzieżowej.

Co roku we wrześniu Akademia Młodzieżowa obchodzi Święto Patronalne w dniu Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Motto życiowe Tego Świętego brzmi: „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony”. Tym mottem na co dzień kierują się dzieci uczęszczające do dwóch ośrodków prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo na terenie Lublina.

Obchody tegorocznego Święta patronalnego rozpoczęły się grą poświęconą życiu i działalności Św. Stanisława Kostki. Jej celem było przypomnienie postaci patrona Akademii. Gra wzbudzała wielkie emocje i obudziła ducha rywalizacji pomiędzy grupami. Następnie odbyła się Agapa, podczas której dzieci i młodzież razem z wolontariuszami i wychowawcami wspólnie przy stole spożywali świąteczny posiłek. Na zakończenie wszyscy udali się na Mszę Św., podczas której polecali Św. Stanisławowi Kostce swoje intencje.