Projekt „Bajki i baśnie przełamują bariery” dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Projekt oparty jest na dogłębnym poznawaniu bajek i baśni zakorzenionych w kulturze polskiej i europejskiej, niosących obfity przekaz wzorców postępowania, których brak jest poważną barierą w dostępie do dzieł kultury.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r.

W ramach zadania zaangażowanych jest 50 dzieci i młodzież z dwóch placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Fundację w Lublinie oraz 20 członków ich rodzin, tj. rodziców i opiekunów.

Realizacja programu obejmie następujące moduły:

1. Zajęcia edukacyjne dotyczące poznawania bajek i baśni, z wykorzystaniem metod teatralnych, teatru kukiełkowego, zajęć plastycznych i rysunkowych . W czasie zajęć będziemy poznawać tradycyjne bajki i baśnie w bardzo ciekawy sposób polegający na poszukiwaniu motywów i powiązań ze współczesnymi dziełami kultury, np. popularnymi filmami, kreskówkami, a nawet grami komputerowymi. Każde zajęcia będą okazją do przełamania barier społecznych doświadczanych przez uczestników zajęć i rozmowy o tym, czego uczy nas dana bajka, jaką mądrość możemy z niej wyciągnąć. Zajęcia realizowane będą w 5 małych grupach (po 10 os.)

2. Semestralne pokazy promujące dziedzictwo kulturowe zawarte w bajkach i baśniach w całych społecznościach lokalnych dzielnic Lublina. W każdej placówce na zakończenie semestrów odbędą się pokazy promujące dziedzictwo kulturowe bajek, baśni i opowieści. W czasie pokazów każda grupa przygotuje jakąś formę ekspresji kulturalnej. W spotkaniach będą brali udział rodzice oraz mieszkańcy dzielnic

3. Wyjścia do instytucji kultury na wydarzenia kulturalne. Bardzo ważnym wymiarem zwiększania dostępności i przełamywania barier w dostępie do dóbr kultury u odbiorców zadania będą wyjścia do instytucji kultury tematycznie powiązane z bajkami, baśniami i opowieściami. W wyjściach poza dziećmi i młodzieżą, wezmą udział także ich rodzice (łącznie 70 osób). Takie wspólne wyjście do teatru, filharmonii, czy do muzeum będzie okazją do zaangażowania rodzica w proces przełamywania barier, wspólnej rozmowy o dobrach kultury i wartości jakie niosą pomiędzy dzieckiem, a rodzicem.

Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do dóbr kultury wśród mieszkańców 2 dzielnic Lublina charakteryzujących się wysokim nasileniem problemów społecznych poprzez dostosowanie oferty edukacji kulturalnej realizowanej w 2 placówkach wsparcia dziennego przełamującej bariery społeczne i odpowiadającej na potrzeby odbiorców żyjących w specyficznych warunkach zagrożenia marginalizacją społeczną.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Logotyp Kultura Dostępna MKiS