W wakacje w Centrum Dobrego Wychowania gościliśmy młodzież polską z Litwy i Łotwy, która odwiedziła Polskę w związku z realizacją przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo projektu wymian młodzieżowych w ramach programu Wypoczynek Letni 2022 organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

W projekcie wzięło udział 25 młodych Polaków z Litwy (Wilno) i 45 młodych Polaków z Łotwy (Ryga).
Wakacyjne obozy szkoleniowe miały na celu pogłębienie pozytywnej relacji z Polską, poprawę sprawności i w posługiwaniu się językiem polskim, poznanie kultury i tradycji polskich, szczególnie z epoki romantyzmu, która patronuje rokowi 2022 w Polsce. W czasie pobytu młodzież zdobyła i utrwaliła umiejętności z zakresu: organizacji i animacji działań społecznych w swoim środowisku odpowiadających na potrzeby społeczności, pracy z grupą, pracy metodą projektu, wzmacniania postawy zaangażowania obywatelskiego oraz diagnozy potrzeb środowiska.
Program każdego turnusu szkoleniowego realizowany był w następujących modułach tematycznych:

MODUŁ 1: Szkolenie z liderstwa, animacji i organizacji działania społecznego. W ramach pierwszego modułu odbyły się warsztaty z zakresu rozpoznawania potrzeb społeczności, a następnie organizacji i realizacji działań społecznych odpowiadających na te potrzeby. W ramach tego modułu młodzież nauczyła się jak działać na rzecz swojej społeczności i dlaczego jest to ważne, ale zaplanowała również konkretne działania promujące wiedzę o Polsce i poczucie polskości w swoich społecznościach w krajach, w których żyją.

MODUŁ 2: Warsztaty dotyczące kultury, historii i tradycji polskiej. W ramach tego modułu odbyły się warsztaty dotyczące tradycji regionalnych, języka polskiego, kultury polskiej oraz znaczenia tych wartości dla społeczeństwa, w szczególności poza granicami kraju. W tym module szczególny nacisk położony był na wiedzę dotyczącą okresu romantyzmu.

MODUŁ 3: Realizacja inicjatyw dotyczących języka i kultury polskiej. W ramach tego modułu, uczestnicy każdego turnusu podzieleni zostali na 6 grup (zwanych również młodzieżowymi firmami symulacyjnymi), Firmy rywalizowały ze sobą poprzez wymyślanie i opracowywanie różnorodnych pomysłów utrwalających i pogłębiających wiedzę o Polsce dla siebie nawzajem lub dla zaproszonych dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej, zbierając za to punkty, przez co utrwalali i rozwijali zdobytą wiedzę

MODUŁ 4: Wyjazdy edukacyjne. W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy jednodniowe (do Lublina oraz do Warszawy). Wyjazdy miały na celu poznawanie kultury i języka polskiego oraz spotkania z ekspertami i liderami społecznymi i kulturalnymi.

MODUŁ 5: Zajęcia wypoczynkowo-integracyjne. Zajęcia wypoczynkowe i integracyjne miały przede wszystkim wymiar integracyjny, w tym z młodzieżą z Polski. w ramach modułu odbyły się m.in. dyskoteka, ognisko, zawody sportowe, kino nocne.

W efekcie realizacji turnusów szkoleniowych 70 młodych Polaków z Litwy i Łotwy:

  • podniosło poziom umiejętności posługiwania się językiem polskim;
  • utrwaliło i podniosło poziom wiedzy dotyczącej historii, geografii, tradycji i kultury Polski;
  • wzmocniło więzi z tradycją i kulturą polską;
  • wzmocniło kompetencje dotyczące zaangażowania obywatelskiego: umiejętności pracy z grupą, pracy metodą projektu, przygotowania i realizacji projektów społecznych i kulturalnych w miejscach zamieszkania.