Plakat Akademia Seniora budzet panstwa 2023 420x297

Projekt „Akademia Aktywnego Seniora 2023 – program wzmocnienia trwałych relacji międzypokoleniowych, budowania pozytywnego wizerunku osób starszych i zwiększenia bezpieczeństwa seniorów” realizowany jest w okresie od 01.05.2023r do 30.11.2023 r.

Celem projektu jest wzmocnienie trwałych relacji międzypokoleniowych, budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych i zwiększenie bezpieczeństwo seniorów.

W projekcie uczestniczą dwie grupy (razem 60 os.) osób po 60 r.ż. ze społeczności lokalnych dwóch placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez Fundację na terenie Lublina: Ośrodek nr 1 „Teatr” (Dzielnica Dziesiąta) oraz Ośrodek nr 2 „Bliźniak” (Dzielnica Śródmieście).

W ramach projektu realizowany jest Program Akademia Aktywnego Seniora. Opiera się on na 3 modułach realizowanych jednocześnie paralelnie dla grup w obydwu placówkach, w oparciu o trzy moduły:
- Moduł I. Edukacja – odbędą się 3 dwudniowe zjazdy edukacyjnych składających się z warsztatów i wizyt studyjnych, w trakcie których uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące kształtowania pozytywnego wizerunku seniorów i realizacji działań budujących relacje międzypokoleniowe
- Moduł II. Działania „Cafe Aktywni” – odbędą się po 2 spotkania i wydarzenia dla społeczności placówek (łącznie 4) dotyczące pozytywnych aspektów starzenia się, budujące trwałe relacje międzypokoleniowe i przygotowujące do aktywnego starzenia się młodsze pokolenia pod wspólną nazwą „Cafe Aktywni”
- Moduł III. Bezpieczna grupa – odbędą się regularne spotkania grup (co najmniej raz na dwa tygodnie) budujące zgrane grupy, wzajemnie się wspierające i orgaznizujące swoje działania oraz uczące się dbania o własne bezpieczeństwo w różnych kontekstach.

Ogólny schemat programu Akademii wygląda tak:
- Uczymy się (Moduł I.)
- Dzielimy się zdobytą wiedzą budując pozytywny wizerunek starości i trwałe relacje międzypokoleniowe (Moduł II. Działanie – „Cafe Aktywni”)
- To wszystko robimy w sposób bezpieczny, w bezpiecznej grupie, ucząc się troski o własne bezpieczeństwo (Moduł III. Bezpieczna Grupa).