plansza informacyjna 1 2023

Celem projektu Letnia Szkoła Akademii Młodzieżowej 2023 - letnie obozy szkoleniowe doskonalące kompetencje językowe i obywatelskie młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej poza granicami kraju było wzmocnienie więzi kulturowej z Polską wśród 90 młodych Polaków zamieszkujących na stałe w: Litwie, Łotwie, Gruzji i Ukrainie poprzez wzrost wiedzy dotyczącej kultury, historii, tradycji i języka polskiego i ukształtowanie umiejętności w zakresie organizacji i animacji działań kulturalnych i społecznych w języku polskim oraz postaw zaangażowania obywatelskiego.

Młodzież uczestniczyła w siedmiodniowych obozach szkoleniowych zrealizowanych w ośrodku szkoleniowym w Motyczu Leśnym.

W ramach zadania na każdym turnusie szkoleniowym młodzież uczestniczyła w następujących działaniach:
- wspólne szkolenie liderskie dla uczniów w Polsce, w trakcie którego uczniowie wspólnie przygotowywali młodzieżowe projekty dla swoich społeczności budujące więzi kulturowe z Polską i podnoszące poziom rozumienia i posługiwania się językiem polskim
- realizacja projektu społecznego angażującego całe społeczności szkolne i wokółszkolne składającego się z 5 form przygotowanych przez uczniów podczas obozów szkoleniowych (tj. spektakl, animacja poklatkowa, gra terenowa, film, wystawa)

Społeczne projekty dla społeczności realizowane będą przez zespoły uczniowskie po powrocie do swoich miejscowości wraz z upowszechnieniem rezultatów w Internecie.

Na każdym obozie szkoleniowym uczestnicy pracowali w mniejszych grupach zadaniowych, z których każda dostała do przygotowania inne zadanie na finał projektu. Ważne było to, że były to grupy międzyszkolne i międzynarodowe.

Głównym motywem było słowo mówione - wybraliśmy pięć wybitnych postaci polskiej literatury, którzy słowem posługiwali się perfekcyjnie, jednak każdy z nich na swój własny, rozpoznawalny sposób. Są to:

  • Wisława Szymborska (patronka roku 2023 w Polsce),
  • Aleksander Fredro (patron roku 2023 w Polsce),
  • Kornel Makuszyński,
  • Julian Tuwim,
  • Konstanty Ildefons Gałczyński.

Do każdej postaci przypisana była forma działań: z zakresu edukacji m.in. artystycznej czy medialnej. Były to: spektakl teatralny, komiks, gra terenowa, film, wystawa. Przygotowując zadanie projektowe każda grupa musiała poznać epokę, w jakiej żyła i tworzyła wybrana postać i przedstawić ją podczas podsumowania projektu.

Podczas każdego turnusu powstanie pięć form prezentujących pięciu polskich literatów. Młodzież zaprezentuje efekty pracy podczas obozu w trakcie wydarzenia dla społeczności lokalnej w swojej miejscowości.

Na każdym turnusie szkoleniowym zrealizowaliśmy 3 wyjazdy: do Warszawy, Pacanowa i Lublina.

 

plansza informacyjna 2 2023