W czerwcu, wspólnie z sześcioma szkołami uczestniczącymi w projekcie „Wybory w mieście m – uczymy się lokalnej partycypacji” zrealizowaliśmy spotkania podsumowujące i prezentujące efekty działań społecznych uczniów. Podczas spotkań obecni byli przedstawiciele władz gmin, w których mieszczą się szkoły. Poniżej krótkie podsumowanie tych działań.

Wszystkie inicjatywy, które uczniowie zrealizowali w ramach swojego udziału w projekcie były efektem prowadzonych przez nich wcześniej działań ze społecznością lokalną. Każda klasa działała wg schematu: udział w warsztacie dot. znaczenia zaangażowania społecznego – diagnoza potrzeb społeczności lokalnej – kampania promocyjna pomysłów na zmiany w społeczności – głosowanie społeczności – realizacja trzech zwycięskich inicjatyw – podsumowanie i prezentacja efektów. Szczegółowo naszą metodę opisaliśmy tutaj: Jak zaangażować uczniów (i całą społeczność szkolną) do działań partycypacyjnych – prezentacja metody [do pobrania] – Centrum Dobrego Wychowania FSD (cdw.edu.pl).

Podczas każdego spotkania uczestnicy projektu przedstawili w formie prezentacji swój udział w warsztacie wyjazdowym, opowiedzieli jakie formy przekazu i dotarcia do społeczności stosowali w kampanii promującej swoje pomysły. Najważniejszym elementem spotkań była prezentacja już zrealizowanych projektów. Młodzież była bardzo podekscytowana, Kidy opowiadała, jakie nowe umiejętności i doświadczenia zebrała podczas wspólnej pracy na realizacją zwycięskich projektów. Wspólnie z władzami szkoły, gminy i przedstawicielami pozostałych grup tworzących społeczność szkolną podziwialiśmy nowe przestrzenie, ogrody, plenerowe sale lekcyjne i inne ciekawe realizacje uczniów. W swoich wystąpieniach uczniowie realizujący projekt przedstawiali też swoje rekomendacje odnośnie działań i zmian, jakie chcieli by wiedzieć w społeczności w najbliższym czasie.

Mamy nadzieję, wszystko uda się zrealizować. Poniżej fotogaleria ze spotkań podsumowujących.

2023 04 28 belka norweski 1