Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo działająca na terenie województwa lubelskiego jest beneficjentem programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Głównym obszarem tematycznym projektu Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) Partycypacja mieszkanek i mieszkańców w kształtowaniu polityk lokalnych.

W ramach programu młodzież weźmie udział w angażujących dwudniowych warsztatach w formie gry symulacyjnej pokazującej funkcjonowanie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, a następnie zaangażuje społeczność swoich szkół w kampanię na rzecz szkolnego budżetu partycypacyjnego.

Projekt skierowany jest do uczniów do uczniów klas 7, a pośrednio do całej społeczności szkoły (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły), która w kolejnym etapie będzie głosować na projekty zgłoszone przez uczniów do szkolnego budżetu partycypacyjnego. Trzy zwycięskie projekty z każdej szkoły zostaną zrealizowane i sfinansowane w ramach projektu

Harmonogram, program i zakres tematyczny działań:

I – II. 2023 – udział jednej klasy wraz z opiekunem w dwudniowych warsztatach w formie gry symulacyjnej w ośrodku Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym

II. 2023 - Głosowanie wybierające inicjatywy partycypacyjne i obywatelskie dotyczące troski o środowisko.

III – IV. 2023 Realizacja zwycięskich inicjatyw w społecznościach szkolnych.

V – VI. 2023 Spotkania podsumowujące w siedzibie szkoły

Informacje odnośnie zwycięskich projektów znajdują się na stronach szkół uczestniczących w projekcie:

Wybory w mieście M – uczymy się lokalnej partycypacji - Aktualności - Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie 

Wyniki głosowania – Wybory w Mieście M – Szkoła Podstawowa w Mariance (spmarianka.pl)

Aktualności | Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii (edupage.org)

Aktualności - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdniku Małym (superszkolna.pl)

Wybory w mieście M – kampania wyborcza (kalinowka.eu)Wybory w mieście M – kampania wyborcza (kalinowka.eu)

Wybory w mieście M - uczymy się lokalnej partycypacji (radawiec.pl)

 2023 04 28 belka norweski 1