NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY

obraz_zaslubiny_Marii
Rafael Santi (1483-1520)
Rok powstania: 1517
Lokalizacja: Madryt
Muzeum Prado

„Zaślubiny Marii”Obraz „Nawiedzenie św. Elżbiety” Rafaela Santi (1483-1520) powstał ok. 1517 roku. Jest to olej na desce o wymiarach 200 x 145 cm. Znajduje się w Muzeum Prado w Madrycie.

Na obrazie widzimy scenę opisaną w Nowym Testamencie, w Ewangelii wg. Św. Łukasza (Łk, 1, 39-45). Na pierwszym planie zostały ukazane dwie brzemienne kobiety: Maria i znacznie od niej starsza św. Elżbieta, która w podeszłym wieku urodzi św. Jana Chrzciciela. Za postaciami kobiet, w tle po lewej stronie obrazu, dostrzec można scenę chrztu Jezusa w Jordanie. To zapowiedź ważnego wydarzenia, które wkrótce nastąpi. Dziecko Maryi – Jezus i syn św. Elżbiety – św. Jan Chrzciciel spotkają się razem. Jezus przyjmie chrzest z rąk Jana Chrzciciela, co będzie oznaczało rozpoczęcie jego mesjańskiej działalności. Jezus przyszedł na świat żeby zbawić grzeszników i przyjmując chrzest solidaryzuje się z nimi, upodabnia się do nich. Nad sceną unosi się Bóg Ojciec. To ilustracja tekstu mówiąca o tym, że w trakcie chrztu w Jordanie z nieba miał być słyszalny głos Boga.

Obraz „Nawiedzenie św. Elżbiety” został namalowany na zlecenie urzędnika apostolskiego Giovanniego Branconio i przeznaczony był do prywatnej rodzinnej kaplicy przy kościele św. Sylwestra w Aquili. Dzieło zostało sygnowane przez artystę, jednak jego ukończenie przypisywane jest jednemu z uczniów Rafaela.

Ofiaruj 30 zł co miesiąc
na dobre wychowanie

Każdego miesiąca otrzymasz kolejny z serii magnesów z reprodukcjami dzieł mistrzów malarstwa.

Przycisk przekaz darowizne