ZWIASTOWANIE

Magnesy z Panem Jezusem lipiec 2021
Mistrz Jerzy (1501-1520)
Rok powstania: 1517
Lokalizacja: Kraków,
Muzeum Książąt Czartoryskich

„Zwiastowanie” autorstwa Mistrza Jerzego to środkowa część poliptyku (ołtarza szafiastego) namalowana temperą na desce o wymiarach 105 x 104 cm dla ks. Jakuba Monopedesa, przeznaczona do kolegiaty św. Michała Archanioła na Wawelu. Tryptyk powstał w 1517 roku, obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.

Obraz ukazuje scenę Zwiastowania: Archanioł Gabriel przychodzi do przyjmującej go z pokorą Marii. U dołu obrazu znajduje się jeszcze jedna, znacznie mniejsza klęcząca postać, jest to fundator tryptyku. Dzieło Mistrza Jerzego jest przykładem późnogotyckiego malarstwa tablicowego z charakterystycznym hieratyzmem ukazanych postaci na złotym tle i licznymi przedmiotami, które mają znaczenie symboliczne. Są to odwołujące się do czystości Marii kwiaty lilii i konwalii, włóczka (nawiązanie do tkanej zasłony do świątyni – motyw apokryficzny), niezapalona świeca i klepsydra jako znak oczekiwania na nadejście Zbawiciela, mała postać Jezusa z krzyżem spływająca po złotych promieniach i ukryty w stule anioła fragment modlitwy żałobnej– zapowiedź męki Chrystusa.

Obraz został odnaleziony przez Izabelę z Flemingów Czartoryską w ruinach zabudowań wawelskich w 1803 roku, skąd księżna przewiozła go do Puław i umieściła w zbiorach swojej kolekcji w Domku Gotyckim.

Ofiaruj 30 zł co miesiąc
na dobre wychowanie

Każdego miesiąca otrzymasz kolejny z serii magnesów z reprodukcjami dzieł mistrzów malarstwa.

Przycisk przekaz darowizne