DOMINE QUO VADIS? (Chrystus ukazujący się Świętemu Piotrowi na Via Appia)

obraz_Domine qou vadis
Annibale Carracci (1560-1609)
Rok powstania: 1602
Lokalizacja: Londyn
National Gallery

„Domine quo vadis” należy do cyklu niewielkich obrazów autorstwa barokowego malarza Annibale Carracci (1560 - 1609) namalowanego dla kardynała Aldobrandiniego. Jest to obraz olejny na desce o wymiarach 77,4x56,3 cm znajdujący się w zbiorach National Gallery w Londynie.

Temat dzieła został zaczerpnięty z apokryfów („Apokryf z dziejów Piotra”). Kompozycja obrazu przedstawia spotkanie Jezusa niosącego krzyż i św. Piotra (rozpoznajemy go po kluczach przywiązanych do pasa), który ucieka przed własnym ukrzyżowaniem z Rzymu starą antyczną drogą – Via Appia. Według tekstu źródłowego św. Piotr nie spotkał Jezusa, ale jedynie miał taką wizję. Zdziwiony apostoł, ukazany z profilu, reaguje spontanicznie na nagłe spotkanie Chrystusa, ukazanego na wprost. Św. Piotr pyta „Domine, quo vadis?” (Panie, dokąd idziesz?”), a w odpowiedzi słyszy „Eo Romam iterum crucifigi” co oznacza „Idę do Rzymu, aby ponownie zostać ukrzyżowanym”.

Annibale Carracci znany jest głównie z wielkoformatowych realizacji w technice fresku, m. in. do Pałacu Farnese w Rzymie. Mimo skromnych rozmiarów tego obrazu odnosi się wrażenie monumentalności ukazanej sceny. Kształty postaci są czytelne, mają proste formy i emanuje z nich potężna siła. Dzieło powstało w czasie pobytu malarza w Rzymie. Autor wprowadził w nim zasady nowoczesnego pejzażu i klasycyzującego malarstwa historycznego.

Ofiaruj 30 zł co miesiąc
na dobre wychowanie

Każdego miesiąca otrzymasz kolejny z serii magnesów z reprodukcjami dzieł mistrzów malarstwa.

Przycisk przekaz darowizne