MĘCZEŃSTWO ŚW. ANDRZEJA

Magnesy z apostoami Andrzej
Jusepe de Ribera,
Data powstania: 1628,
Lokalizacja: Budapeszt,
Museum of Fine Arts,
208 cm x 183 cm, olej na płótnie

Św. Andrzej był bratem Szymona Piotra. Urodził się w Betsaidzie. Był rybakiem i uczniem Jana Chrzciciela. Później wraz z bratem został apostołem. Po śmierci Jezusa głosił ewangelię w Bizancjum, w Azji Mniejszej i w okolicach Morza Czarnego. Zmarł w Patras w Grecji ok. 62-70 r. Św. Andrzej jest patronem małżeństw, podróżujących, rybaków, rycerzy i rzeźników. Jego wspomnienie obchodzimy w dniu jego śmierci 30 listopada. Obraz de Ribery namalowany jest w stosowanej w malarstwie barokowym manierze tenebryzmu. Jest to popularny wówczas sposób kompozycji polegający na stosowaniu ciemnego, mrocznego tła, z którego wyłaniają się jasno oświetlone postacie lub przedmioty. Na obrazie widzimy męczeńską śmierć św. Andrzeja na krzyżu. Nad świętym pochyla się kapłan z pogańskim bożkiem, chcąc nakłonić go do wyrzeknięcia się wiary. Rozłożone ręce św. Andrzeja wskazują na gotowość oddania życia za wiarę.

Ofiaruj 50 zł co miesiąc
na dobre wychowanie

Magnesy z apostołami przycisk

Każdego miesiąca otrzymasz kolejny z serii magnesów z reprodukcjami dzieł mistrzów malarstwa.