Na realizację usługi cateringowej (poczęstunek) podczas spotkań podsumowujących w szkołach dla uczestników projektu: 

„Wybory w Mieście M – uczymy się lokalnej partycypacji” realizowanego w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Nazwa i adres zamawiającego:

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
20-113 Lublin

ul. Jezuicka 4/9
NIP: 712 01 67 025
Telefon: 81 534 66 31
e-mail: biuro@fsd.lublin.pl


Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi cateringowej w postaci przygotowania i dostarczenia poczęstunku podczas spotkań podsumowujących projekt w ośmiu szkołach wskazanych przez zamawiającego. Zamówienie na jedno spotkanie podsumowujące powinno zawierać:
- przekąski: kanapeczki, koreczki itp.
- świeże owoce
- napoje zimne: woda, soki
- napoje gorące: kawa, herbata
- słodkie przekąski: ciasta krojone, ciasteczka, wafelki itp.
- przekąski słone: chrupki, paluszki itp.
- naczynia papierowe (jednorazowe): kubeczki do napojów gorących i zimnych, tacki, widelczyki, łyżeczki
- środki czystości: worki na śmieci
Ilość spotkań podsumowujących: 8
Miejsca realizacji: szkoły w gminach: Głusk, Konopnica, Jastków, Niedrzwica Duża, Świdnik
Ilość osób: społeczność szkoły

Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta musi zawierać następujące elementy:
- pełne dane identyfikujące oferenta,
- datę przygotowania oraz termin ważności oferty,
- odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów
wyboru oferty,
- łączną cenę brutto, z wyszczególnieniem jej składowych, tzn. ceny netto i podatku
VAT za realizację poszczególnych części.
Ofertę należy przesłać na dres mailowy asystenta koordynatora projektu: asiaR22@interia.pl
do dnia 30.04.2023 r.