2023 03 17 podsumowanie semestru 102.03.2023 r. odbyło się spotkanie podsumowujące pracę w semestrze zimowym. Każda ze spółek przygotowała prezentację własnych dokonań. Laureatom gry historycznej zostały wręczone nagrody. Przyznano także stypendia najlepszym wychowankom. Na koniec przedstawiony został program na semestr letni. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i życzymy owocnej pracy w kolejnym semestrze.