02 02 FP Basic 02

2023 05 08 spoleczny warsztat szkutniczyFundacja Szczęśliwe Dzieciństwo realizuje w dniach 01.12.2022 r. do 30.09.2023 r. w Ośrodku nr 2 „Bliźniak” projekt pod nazwą: „Ośrodek Bliźniak organizuje Społeczny Warsztat Szkutniczy i zajęcia szkutnicze dla społeczności” 

Projekt Społecznego Warsztatu Szkutniczego polega na stworzeniu przy placówce wsparcia dziennego Bliźniak miejsca do realizacji edukacyjnych i integrujących społecznie zajęć szkutniczych, czyli związanych z budową i naprawą łodzi. W czasie wspólnych zajęć społeczność zgromadzona wokół placówki własnymi siłami wyremontuje używaną łódkę żaglową.

W lutym 2023r rozpoczęliśmy realizację warsztatów szkutniczych. Najpierw przeprowadziliśmy oględziny naszej łodzi. Następnie uczestnicy, podzieleni na małe zespoły, otrzymali mały wycinek prac do renowacji. Taki podział zadań pokazuje, że każdy z nas jest w jakiś sposób odpowiedzialny za jakiś ważny fragment rzeczywistości. Nawet jeśli wydaje się nam, że jesteśmy odpowiedzialni tylko za jakiś mały fragment, to przecież w łodzi każda nawet najmniejsza część ma znaczenie i co z tego, że łódź będzie pięknie wyglądać, kiedy np. któryś zespół niezbyt dokładnie naprawi ster lub mocowanie lin. Ta odpowiedzialność za renowacje małego fragmentu uczy nas także twórczego podejścia do swoich działań, samodzielnego wymyślania pomysłów, jak coś trzeba zrobić, żeby działało i jednocześnie było piękne.

Taki wspólnotowy remont łodzi daje doświadczenie tworzenia czegoś, co jest większe niż my sami (w sensie dosłownym i przenośnym), bardzo ważne doświadczenie posiadania twórczego wpływu na rzeczywistość i nabycie kompetencji społecznych związanych ze współpracą zarówno w małym zespole, jak i pomiędzy zespołami. Zajęcia szkutnicze odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki w godz. 17:00 – 19:00 przez okres 10 tygodni od lutego 2023r do czerwca 2023r. Mamy już w planach użycia naszej wyremontowanej łodzi w czasie naszego obozu letniego w Rudzie Różanieckiej na Roztoczu. W czasie Festynu Rodzinnego w dniu 28 maja 2023r zaprezentujemy efekt naszej pracy w czasie warsztatów szkutniczych. Uczestnicy warsztatów zaprezentują naszą wyremontowaną łódź szerokiej społeczności.

Projekt jest finansowany w ramach Programu2022 07 04 logotypy projekt ogrody
„Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2022-23”,
utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.