24 06 2016W piątek, dnia 24 czerwca 2016 r. zakończył się semestr letni w Ośrodku nr 1 „Teatr”. W uroczystości wzięli udział wychowankowie wraz z rodzicami, wychowawcy oraz wolontariusze.

Druga połowa czerwca to czas wzmożonej pracy – trwają przygotowania do egzaminów. Wychowawcy opracowują zagadnienia egzaminacyjne, wychowankowie uczestniczą w zajęciach powtórzeniowych. Egzaminy są ważnym wydarzeniem w życiu społeczności ośrodka – pozwalają sprawdzić zdobytą wiedzę i umiejętności, zweryfikować poziom zaangażowania w program, przeanalizować postępy i osiągnięcia i dzięki temu wyciągnąć wnioski do dalszej pracy i rozwoju. W tym roku przystąpiło do nich 30 wychowanków. Sesja trwała 7 dni.


Podczas uroczystości zakończenia roku wręczono świadectwa oraz przyznano stopnie i sprawności. Najlepsi studenci otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem. Przyznano im również stypendium. Każdy z wychowawców podsumował także całoroczne dokonania swojej grupy.

Wszystkim wychowankom, którzy pozytywnie zdali egzaminy, gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów.