2021 pokazy semestralneNa zakończenie pracy każdego semestru w Akademii odbywa się uroczysty Pokaz semestralny, czyli prezentacja dokonań wychowanków w ciągu semestru, tego co udało się osiągnąć, czego się nauczyli i jakie zdobyli umiejętności.

Pod koniec czerwca w każdym Ośrodku odbył się uroczysty Pokaz Semestralny. W tych wydarzeniach wzięli udział wychowankowie, ich rodzice, wolontariusze, wychowawcy oraz zaproszeni goście. Podczas spotkań dzieci zaprezentowały swoje osiągnięcia, które były ich udziałem w mijającym roku. Były to między innymi prace plastyczne, na które składały się rysunki, plakaty oraz makieta miasta przedsiębiorczego. Techniczne zajęcia zaowocowały wykonaniem elementów, z których zrobiono konstrukcję skrzyń gdzie rosły posadzone warzywa. Zaprezentowano również drewniane skrzyneczki na biuro, konstrukcje lego. Kulinarne zajęcia, które wychowankowie wyjątkowo lubią, dały im umiejętności robienia pizzy, rogalików na słodko, ciastek korzennych oraz tradycyjnych lubelskich cebularzy i znanych z rejonów górskich moskoli. Przybyli na to wydarzenie rodzice dzieci oraz goście nie kryli podziwu dla nabytych umiejętności swoich dzieci. Zdobyte umiejętności dodają dzieciom pewności siebie i wzmacniają poczucie przynależności do naszej wspólnoty.
Każde dziecko otrzymało świadectwo i tytuł zdobycia sprawności i następnego stopnia w Drodze Rozwoju.

Na zakończenie uroczystości tradycyjnie pojawiły się okazałe torty.

 

Logotyp NF NIW

Pokazy semestralne odbyły się w ramach projektu „Placówki wsparcia dziennego – ośrodki aktywności obywatelskiej” współfinansowanego ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030