2019 10 10 aktywne metody edukacji historycznejWiększość młodych osób wraz z początkiem września rozpoczyna, jak co roku, naukę w szkole. Dla 20 uczniów z Polski (XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego PS. „Zapora) i z Litwy (Vilniaus r. Nemencins Giedimino Gimnazija) ten rok szkolny zaczął się nietypowo. W dniach 9 – 15 września uczestniczyli w wymianie młodzieży zrealizowanej w ramach projektu Litewsko – polskie edukacyjne gry historyczne dofinansowanego ze środków Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEN.

 

Grupa mieszkała w Ośrodku Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym, gdzie podczas tygodniowego pobytu pracowała nad stworzeniem trzech historycznych gier edukacyjnych, których tematem będzie Unia Lubelska. Przyjazd do Motycza poprzedzony był spotkaniami przygotowawczymi w szkołach, podczas których młodzież, wspólnie z opiekunami, ustalała zasady pracy w projekcie, opracowała scenariusz wieczoru kultury polskiej i litewskiej, przygotowała wstępne pomysły na scenariusze gier. 

Aby praca nad grami przebiegła sprawnie i by ze wszystkim się wyrobić uczestnicy podzielili się na trzy zespoły zadaniowe, tzw. firmy młodzieżowe. Każda firma wybrała spośród siebie lidera, który czuwał nad realizacją celu, czyli przygotowaniem scenariusza gry historycznej. Podczas wymiany powstały następujące scenariusze gier:
1. Gra terenowa wykorzystująca teren ośrodka;
2. Teleturniej telewizyjny;
3. Gra z wchodzeniem w role.

Uczestników podczas projektu wspierali zaproszeni goście:
- trener firmy młodzieżowej, który opowiedział i przeszkolił uczestników z tej metody pracy i możliwościach jej praktycznego wykorzystania przy planowaniu i organizowaniu pracy zespołu;
- historyk, członek grupy rekonstrukcyjnej, na co dzień używający metody gry edukacyjnej w swojej pracy, który opowiedział o Unii Lubelskiej (przyczyny, sytuacja geopolityczna obydwu krajów przed podpisaniem, skutki i następstwa jej podpisania), przeprowadził warsztat tworzenia gier terenowych.

Podczas wymiany grupa odwiedziła szkołę, której uczniami są polscy uczestnicy projektu. W czasie spotkania uczniowie polskiej szkoły przygotowali dla gości z Litwy program edukacyjny i artystyczny, rozegrano też wspólnie grę w formie teleturnieju oraz grę z wchodzeniem w rolę.
Następnym punktem programu było aktywne zwiedzanie Lublina i poszukiwanie śladów Unii Lubelskiej - wykorzystane zostały scenariusze gier stworzone przez uczestników podczas warsztatów. Każda firma wylosowała grą terenową wymyśloną przez inną firmę.

Zadanie polegało na tym, by na podstawie mapki z zaznaczonymi punkami i instrukcjami dotrzeć do właściwych miejsc i wykonać zadanie lub odpowiedzieć na pytanie dotyczące Unii Lubelskiej.
Taka forma zwiedzania i poznawania historii miasta bardzo spodobała się uczestnikom, szczególnie, że sami byli autorami tras, które mieli do pokonania ich koledzy. Scenariusze gier oraz filmiki z ich powstawania dostępne są na kanale YouTube Fundacji, a na naszym blogu edukacyjnym w Strefie Wiedzy można zapoznać się ze scenariuszem wybranej gry.

Linki do filmów:
https://www.youtube.com/watch?v=fFWxqoBB-Eo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZSClaijOmGw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3_bokQAh4nM&feature=youtu.be