2017 09 08 1W dniach 21.08-01.09.2017 r. w Centrum Dobrego Wychowania prowadzonym przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo został zrealizowany projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. W projekcie, podzielonym na dwa turnusy, wzięła udział młodzież z dwóch szkół polonijnych - 30 osobowa grupa młodzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (Litwa) oraz 30 uczniów z Państwowego Gimnazjum Polskiego im. J. Piłsudskiego w Daugavpils (Łotwa).

W ramach 5-dniowego pobytu młodzież działała w firmach młodzieżowych przygotowując wydarzenie finałowe- prezentacje teatralne, medialne, naukowe oraz animacyjne związane z historią i kulturą polską. Warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Fundację miały na celu kształcenie młodych liderów biorących udział w systemowym programie edukacyjno-wychowawczym Korona Polskiego Wychowania. Na początku szkolenia uczestnicy szczegółowo zapoznali się z programem pobytu oraz podzielili się zadaniami. Żeby zrealizować zadania na wysokim poziomie uczestnicy zostali podzieleni na grupy – firmy młodzieżowe: animacyjną, medialną, teatralną i naukową.

W każdej firmie zostali wybrani liderzy i wiceliderzy, a nad sprawnością pracy grup czuwali instruktorzy – nauczyciele i wychowawcy. W bloku integracyjnym programu została przeprowadzona gra liderska oraz inicjatywy wylicytowane przez uczniów podczas tzw. giełdy zadań. Głównym zadaniem grup szkoleniowych było przygotowanie się do pokazów finałowych, od których zależały wyniki uzyskane podczas szkoleń. Wcześniej zostały zrealizowane małe – do wyboru – i duże – obowiązkowe – inicjatywy młodzieżowe – quizy: geograficzny, literacki, językowy, historyczny. Pod koniec szkoleń odbyły się Pokazy Finałowe, na które przybyło wielu gości. Wydarzenie zostało również pokazane w mediach. Uczniowie i ich opiekunowie udzielili wywiadów dla TVP Lublin, które można obejrzeć na stronie internetowej (https://lublin.tvp.pl/33735601/mlodzi-liderzy-z-litwy-w-motyczu).