2017 03 31 3Wraz z końcem lutego rozpoczął się nowy rok szkolny w Ośrodku nr 1 „Teatr” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Program edukacyjno-wychowawczy na nowy semestr przewiduje wiele atrakcji.
W tym semestrze w ramach Formacji społecznej odbędzie się cykl lekcji historycznych poświęconych wybranym królom elekcyjnym oraz najważniejszym wydarzeniom związanym z ich panowaniem. Program Formacji religijnej przewiduje udział w pierwszych piątkach miesiącach oraz religijnych wieczorach filmowych, a także katechezach. W czerwcu odbędzie się pielgrzymka rodzinna do Dukli, Strachocina, Miejsca Piastowego i Dębowca.

Tradycyjnie, co dwa miesiące, odbywać się będą kawiarenki organizowane przez dziewczynki z grupy „Kuchcikowo”. Pierwsza, kończąca stary semestr i inaugurująca nowy, odbyła się 26 lutego. Wychowanki będą także uczestniczyć w zajęciach plastycznych oraz warsztatach kelnerskich i kulinarnych.
Chłopcy z grupy „Wędrowcy” będą przygotowywać film, którego premiera zaplanowana jest w czasie kawiarenki patriotycznej 7 maja 2017 r. Czeka ich także udział w V odsłonie turniej piłki nożnej „FSD Challenge” oraz w Olimpiadzie sportowej, do których intensywnie się przygotowują.
Grupa gimnazjalna - Teatr Akademii Młodzieżowej będzie zdobywać i doskonalić umiejętności aktorskie, uczestnicząc w warsztatach teatralnych oraz przygotowując się do V Konkursu poezji polskiej „Cudze chwalicie swego nie znacie”, który odbędzie się już 12 maja.
Jak co roku, wychowankowie, instruktorzy i wolontariusze z ośrodka zaangażują się także w przygotowania Rodzinnego Festynu Parafialnego, który gromadzi całą społeczność parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Semestr letni zakończy się egzaminami podsumowującymi 5 miesięczny okres pracy dzieci i młodzieży.