20 12 16 2Dnia 8 lipca zakończyła się wymiana młodzieży „Elections in City M”. Była ona efektem kilkumiesięcznych przygotowań prowadzonych przez młodzież z Polski, Bułgarii, Łotwy, Litwy i Rumunii. W trakcie wymiany omawialiśmy jak być aktywnym obywatelem i jak wzmocnić odpowiedzialność młodych Europejczyków za swoje środowisko lokalne i region.

Metodami edukacji pozaformalnej omawialiśmy problemy dzisiejszej Europy i szukaliśmy ich rozwiązań. W ramach projektu przeprowadziliśmy symulację wyborów lokalnych, a nasza grupa miała możliwość stworzenia grup obywatelskich, które reprezentowały różne poglądy i pomysły na uatrakcyjnienie życia społeczności lokalnej oraz rozwiązania jej problemów.

Nasza wymiana wzbogacona była o wycieczkę do Zamościa i Lublina. W czasie wyjazdów reklamowaliśmy program Erasmus+, zwiedzaliśmy zabytkowe starówki oraz spotkaliśmy się z Zamojskim Bractwem Rycerskim. Była to atrakcyjna chwila oddechu od zajęć w Motyczu Leśnym.
Ewaluacja działań pokazała, że program był bardzo ciekawy i przydatny dla uczestników, pozwolił na rozwinięcie wielu kompetencji, które będziemy wykorzystywać w swoim przyszłym życiu.
Już teraz planujemy też przyszłe wspólne działania.

Projekt realizowany był w ramach Akcji Kluczowej 1, sektora ‘Młodzież, europejskiego programu Erasmus+.