20 12 16 1Międzynarodowa wymiana młodzieży 'Wybory w mieście M' ma za zadanie wzmocnić wśród młodzieży poczucie odpowiedzialności za bycie częścią swojej społeczności lokalnej. Nasz projekt sprawi, że młodzi ludzie będą świadomi wagi swego głosu w społeczeństwie i tego, że mogą decydować o jego przyszłości. Jako młodzi ludzie, poznamy zasady wyboru i funkcjonowania samorządów lokalnych w Europie.

Główną metodą naszej pracy będzie innowacyjna gra symulacyjna Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo - 'Wybory w mieście M'. Będziemy też reklamować program Erasmus+ i znaczenie edukacji pozaformalnej. Dzięki projektowi nasza obywatelska gra symulacyjna stworzona przez młodzież będzie używana przez inne europejskie organizacje.

Projekt jest kontynuacją współpracy młodzieży z poprzednich wspólnych spotkań międzynarodowych. Nasi poprzedni uczestnicy dzielili się zdobytym doświadczeniem w swoich organizacjach i pracowali w fazie przygotowawczej do spotkania. Dzięki temu ich następcy są odpowiednio przygotowani do wizyty w Polsce. Oczekujemy też na kilku uczestników, którzy wcześniej już z nami współpracowali.

Metody: symulacja, gry i zabawy integracyjne, warsztat animacji językowej, warsztat komunikacji międzykulturowej, gra miejska, debata oksfordzka, grupy refleksyjne, praca w grupie, dyskusja, prezentacja, ewaluacja.

Organizacja koordynująca: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Partnerzy: Polska, Bułgaria, Rumunia, Łotwa

Liczba uczestników: 32

Miejsce: Motycz Leśny k. Lublina, Polska

APV: 4-5.06.2016

Data: 30.06-08.07.2016

Projekt realizowany jest w ramach Akcji Kluczowej 1, sektora ‘Młodzież’ europejskiego programu Erasmus+.