2018 12 20 1Od blisko 30 lat budujemy dzieło dobrego wychowania. Prowadzimy placówki wsparcia dziennego dla dzieci w najbiedniejszych dzielnicach Lublina oraz ośrodki młodzieżowe dla nastolatków na terenie województwa lubelskiego. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą, pomagamy im w nauce, budzimy i rozwijamy w nich pasje, prowadzimy ich ku Bogu. Nasza misja opiera się na ideałach: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Utrzymanie jednego ośrodka kosztuje ok. 100 000 zł rocznie. Otrzymujemy wsparcie od instytucji i sponsorów, jednak jest ono niewystarczające. Funduszy do realizacji naszej misji szukamy na różne sposoby, jednym z nich jest sprzedaż unikatowych kartek świątecznych – cegiełek Funduszu św. Brata Alberta. Zebrane w ten sposób środki są realnym wsparciem misji dobrego wychowania młodego pokolenia.

Obecnie trwa szósta edycja akcji sprzedaży kartek. Cegiełki/kartki o tematyce Bożego Narodzenia są zamawiane od początku listopada 2018. Do 20 grudnia 2018 roku zostało złożonych 334 zamówień na 3650 kartek. Podsumowanie finansowe akcji na początku stycznia. Serdecznie dziękujemy za przekazane wsparcie. Środki zebrane w ramach akcji pokryją koszty:

- prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych;
- organizacji korepetycji i pomocy w nauce;
- wyjazdów i warsztatów edukacyjnych;
- rozwój artystyczny najzdolniejszej młodzieży.

Tradycyjnie w marcu 2019 roku rozpoczniemy sprzedaż kartek, przygotowanych na Wielkanoc 2019. Już dziś zapraszamy do włączenia się w tę akcję i zakupu nowych wzorów kartek-cegiełek.

Fundusz św. Brata Alberta można również wesprzeć na inne sposoby (zobacz)