2018 01 29 1‘I Will Find YOU'’ to międzynarodowe seminarium kontaktowe z elementami wizyty studyjnej. Jego celem było: zwiększenie potencjału i międzynarodowego zasięgu naszych organizacji poprzez tworzenie nowych partnerstw i projektów; rozbudowanie wachlarza stosowanych przez nas metod poprzez warsztaty edukacji pozaformalnej; wymiana doświadczeń poprzez udział w wizytach studyjnych z lokalnymi organizacjami pozarządowymi; Stworzenie licznych szans rozwoju i aktywności młodzieży (zwłaszcza młodzieży z mniejszymi szansami), z którą pracują nasze organizacje; Wzbogacenie życia naszych społeczności lokalnych dzięki wielu interakcjom młodzieży z całej Europy w kolejnych latach; Wkład własny w rozwiązywanie problemów społeczności poprzez realizacje innowacyjnych i efektownych projektów międzynarodowych.
W spotkaniu znalazł się też aspekt edukacyjny oraz wizyty studyjne, które zainspirowały naszych uczestników.

Projekty będące wynikiem seminarium odpowiadają na cele programu Erasmus+. Są to w największej mierze: włączanie młodzieży z mniejszymi szansami, promowanie różnorodności, dialogu międzykulturowego, tolerancji i poszanowania praw człowieka. W trakcie spotkania uczestnicy wygenerowali 14 pomysłów, które były następnie rozbudowywane i przygotowywane do złożenia w formie wniosku na początku roku 2018.
Dzięki naszemu seminarium, w Europie odbywać się będą wysokiej jakości projekty oparte na przemyślanych pomysłach i dobrze przygotowanych działaniach. Powstały też silne i efektywne partnerstwa.

Miejsce: Motycz Leśny k. Lublina, Polska

Data: 22-26.10.2017

Ilość uczestników: 27

Kraje: Polska, Litwa, Słowacja, Rumunia, Cypr, Estonia, Czechy, Bułgaria, Grecja, Łotwa, Węgry, Chorwacja.

Projekt realizowany był w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.

eu flag co funded pos rgb right