2017 08 15 5Zrealizowaliśmy nasz projekt z rówieśnikami z innych krajów ponieważ jego temat jest związany z naszymi zainteresowaniami, którym poświęcamy się w wolnym czasie.

Gra teatralna to metoda edukacji pozaformalnej, która współgra z warsztatami, które przygotowują nas do głównej rozgrywki. Temat warsztatów, jak i temat samej gry może być dopasowany do zainteresowań każdej grupy, dla tego metoda świetnie sprawdziła się na międzynarodowej wymiany młodzieży.
Grupa polska miała okazję podzielić się z rówieśnikami z Europy metodą Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo – Młodzieżową Giełdą Inicjatyw, którą na co dzień stosuje w swojej pracy. Metoda ta świetnie sprawdziła się w połączeniu z grami teatralnymi.
Dzięki temu znane nam wszystkim hobby zostało wzbogacone o nowe rozwiązania, a wspólne aktywne działanie wszystkich uczestników przez cały projekt tworzyło nową jakość.
Metody: Gry i zabawy integracyjne, prezentacja, grupy refleksyjne, warsztat, symulacja, LARP, Wycieczka, ewaluacja
Rezultaty: Rozwój kompetencji kluczowych młodych uczestników projektu, Rozwój międzynarodowej sieci miłośników gier teatralnych, wzmocnienie aktywności społecznej młodych ludzi w Europie.

Tytuł: Gate of dreams
Organizator: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Liczba uczestników: 37
Miejsce: Motycz Leśny k. Lublina
APV: 05-06.07.2017
Wymiana młodzieży: 31.07-08.08.2017
Kraje: Polska, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry, Cypr
Projekt realizowany w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’