2017 07 04 1Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo cyklicznie, od 7 lat, organizuje kwesty do puszek, na terenie Lublina i okolic. Tradycyjnie już wszystkie zebrane środki w okresie letnim są przeznaczone na wyjazdy wakacyjne dla wychowanków Fundacji. W tym roku dzieci i młodzież, wychowankowie Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo udadzą się do Libuszy w województwie małopolskim na zorganizowany letni wypoczynek. W dwóch dwutygodniowych turnusach w sumie weźmie udział 105 dzieci i młodzieży. Na wakacje zorganizowane przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo udadzą się dzieci z dwóch ośrodków prowadzonych przez Fundację przy parafiach pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lublinie i św. Mikołaja w Lublinie oraz młodzież z 6 ośrodków Akademii Młodzieżowej (z Lublina, Końskowoli, Krasnegostawu, Świdnika, Bychawy, Łęcznej).

Organizacja Ferii Zimowych dla wychowanków FSD nie byłaby możliwa bez pomocy darczyńców indywidualnych, którzy wsparli ten cel, wrzucając drobne datki podczas kwest, prowadzonych w lubelskich sklepach od lutego do czerwca 2017 roku. Serdecznie za to dziękujemy.
W przeprowadzeniu kwest pomagali także wolontariusze, studenci lubelskich uczelni, uczniowie szkół średnich i gimnazjalnych, a także osoby pracujące. W pomoc przy kwestach zaangażowało się 30 wolontariuszy m.in. z Gimnazjum nr 9 im. cc majora Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora", VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie, XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie, Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. F. Kleeberga w Lublinie a także studenci KUL i UMCS. Serdecznie dziękujemy za Waszą pracę i trud.
Dziękujemy także lubelskim sklepom, AUCHAN w Galerii Atrium Felicity oraz LSS Społem, które umożliwiły prowadzenie zbiórek i wspierały ich przebieg.

W sumie w ciągu 8 zbiórek, od lutego do czerwca udało się zebrać 8192,06 zł

Na kolejne zbiórki zapraszamy we wrześniu 2017 roku.