Plakat wakacje z romantykami m

Wakacje z romantykami – edukacyjne obozy szkoleniowe dla młodych Polaków z Litwy i Łotwy realizowany był w terminie od 01.08 do 31.10.2022.


W ramach zadania zostały zorganizowane 2 wakacyjne obozy szkoleniowe dla 70 młodych Polaków z Litwy i Łotwy. W obozach uczestniczyli uczniowie w wieku 13-18 lat z polskich szkół:

  • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie - Litwa
  • Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsudskiego w Daugavpils (Dyneburg) – Łotwa

Wakacyjne obozy szkoleniowe miały na celu pogłębienie pozytywnej relacji z Polską, poprawę sprawność i w posługiwaniu się językiem polskim, poznanie kultury i tradycji polskich, szczególnie z epoki romantyzmu, która patronuje rokowi 2022 w Polsce. W czasie pobytu młodzież zdobyła i utrwaliła umiejętności z zakresu:

  • organizacji i animacji działań społecznych w swoim środowisku odpowiadających na potrzebyspołeczności,
  • pracy z grupą,
  • pracy metodą projektu,
  • wzmacniania postawy zaangażowania obywatelskiego oraz diagnozy potrzeb środowiska, które to umiejętności utrwalili organizując w swoich środowiskach projekty wpisujące się w obchody roku 2022 roku jako Roku Polskiego Romantyzmu.

Podczas pobytu młodzież polska z Litwy i Łotwy wspólnie z młodzieżą polską zrealizowała autorski program kształcenia młodzieżowych liderów opracowany przez Fundację „Akademia Młodzieżowa” uczestnicząc w warsztatach liderskich (po 20 godz. na każdym turnusie), warsztatach kulturowych (po 12 godz. na każdym turnusie), spotkaniach z ekspertami, animatorami, znawcami polityki młodzieżowej i ekspertami znającymi możliwości finansowania projektów oraz wzięła udział w spotkaniach i wizytach studyjnych w Lublinie i w Warszawie.

Program obozów szkoleniowych obejmował również wspólne działanie na rzecz społeczności lokalnej podczas pobytu w Polsce, a także działanie w swojej społeczności po powrocie do domu w postaci organizacji przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych wpisujących się w obchody roku 2022 roku jako Roku Polskiego Romantyzmu.