Projekt polega na realizacji innowacyjnego, realizowanego w klasach programu edukacji obywatelskiej, we współpracy z 4 różnorodnymi szkołami, angażującego mieszkańców i mieszkanki o możliwie różnorodnych perspektywach. Program angażuje 240 młodych osób, a przez nich całe społeczności lokalne i lokalne władze i odpowiada na najważniejsze potrzeby człowieka: autonomii, rozwoju i przynależności. W ramach projektu program zostanie poddany kompleksowej ewaluacji oraz upowszechniony w całej Polsce.

Partnerami w projekcie są nastepujące szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radawczyku Drugim
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich

Planowane rezultaty - zmiana społeczna:

 1. Nabycie przez 240 młodych osób (13-16 lat) wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i organizacji wydarzeń społecznych na rzecz swojej społeczności.
 2. Trwałe ukształtowanie wśród 240 młodych osób (13-16 lat) postaw aktywności, zaradności i odpowiedzialności społecznej pozwalających funkcjonować im jako aktywnym obywatelom.
 3. Aktywizacja społeczna 120 członków rodzin młodzieży objętej projektem.
 4. Wzmocnienie potencjału Fundacji oraz Szkół w całej Polsce w zakresie edukacji obywatelskiej młodzieży.

Klasy realizują następujące działania:

 • Warsztaty budujące zgrane zespoły klasowe metodami pedagogiki przygody i przygotowujące do działania na rzecz społeczności i z nią oraz wykształcające klasowych młodzieżowych liderów i liderki
 • Realizacja w szkołach, w ramach zajęć pozalekcyjnych 20 lekcji Programu Aktywności Edukacyjnej w ramach których cała klasa:
 1. rozpoznaje swoje mocne strony
 2. diagnozuje swoją społeczność
 3. na podstawie swoich mocnych stron stawia cel i planuje konkretne przedsięwzięcie na rzecz społeczności z udziałem swoich rodziców
 4. planuje konkretne działania, dzieli się zadaniami
 5. przygotowuje finał przedsięwzięcia
 6. uczy się koncentrycznego angażowania społeczności: najpierw osoby najbliższe – potem dalsze – w tym władze samorządowe
 7. uczy się rozwiązywać pojawiające się trudności i konflikty
 8. realizuje finał przedsięwzięcia
 9. podsumowuje swoje działanie – obserwuje zmianę społeczną
 10. wyciąga wnioski dla swojego życia i społeczności

 

Active citizens fund4x
Projekt "Program Aktywności Edukacyjnej zmienia życie młodzieży i społeczności" jest dotowany z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego