POWRÓT SYNA MARNOTRAWNEGO

obraz_wniebowziecie
Bartolome Esteban Murillo (1483 -1520)
Data powstania: 1667-1670
Lokalizacja: USA
National Gallery of Art

Każdy kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, która Ja mu dam, stanie się źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu.

J 4, 14-15

Obraz Jezus i Samarytanka to olej na płótnie o wymiarach 106,5 cm x 184 cm. Obraz przedstawia biblijną scenę spotkania Jezusa z Samarytanką, która przyszła do źródła by naczerpać wody. Skromna biała szata Chrystusa mocno kontrastuje z wielobarwnym strojem kobiety. Wymowne są gesty Chrystusa obrazujące przesłanie opowieści. Jego lewa ręka spoczywa na kamiennej studni, zaś prawą kieruje w stronę siebie, jakby chciał wskazać, że to On jest „żywą wodą”.

W scenie tej dużą rolę odgrywa światło padające na rękę Chrystusa, ale także znajdujące się w tle drzewa oliwne, które w biblii symbolizują pokój. Na uwagę zasługuje również kolorowy dzban do czerpania wody. Malarz chciał nawiązać w ten sposób do antycznych amfor (dzbanów z wypalonej gliny).

Ofiaruj 30 zł co miesiąc
na dobre wychowanie

Każdego miesiąca otrzymasz kolejny z serii magnesów z reprodukcjami dzieł mistrzów malarstwa.

Przycisk przekaz darowizne