„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

WięcejTrwają działania projektu „Akademia Aktywnego Seniora 2022 – program wzmocnienia trwałych relacji międzypokoleniowych, budowania pozytywnego wizerunku okresu starzenia się i zwiększenia bezpieczeństwa seniorów”, który realizowany jest przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w ramach wieloletniego rządowego programu na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021 – 2025 dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

WięcejWychowankowie Ośrodka nr 2 Bliźniak poznają teren województwa lubelskiego. W maju zwiedzali miasto Puławy, zapaznali się z jego historią i legendami oraz odwiedzili muzeum Czartoryskich.

Więcej31 maja odbył się zorganizowany przez Ośrodek nr 1 „Teatr” turniej piłkarski „Grałbym dalej w piłkę” ku czci św. Dominika Savio 2022.

WięcejW dnia 11 i 12 czerwca 2022r odbył się w Ośrodku nr 1 „Teatr” rodzinny wyjazd - Pielgrzymka Rodzinna. Uczestnikami wyjazdu byli wychowankowie, wychowawcy, wolontariusze i rodziny wychowanków świetlicy.

WięcejSeniorzy w dwóch grupach uczestniczą w projekcie „Akademia Aktywnego Seniora 2022 – program wzmocnienia trwałych relacji międzypokoleniowych, budowania pozytywnego wizerunku okresu starzenia się i zwiększenia bezpieczeństwa seniorów”, który realizowany jest przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w ramach wieloletniego rządowego programu na rzecz osób starszych „Aktywni +” na lata 2021 – 2025 dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

WięcejW piątek w świetlicy odbyła się główna część egzaminu w spółce Wędrowcy. Krótka chwila ciszy i skupienia, która nam towarzyszyła w tym momencie - niespotykana. Ponadto 100% obecności, co oczywiście też jest pozytywnym zaskoczeniem!

WięcejW sobotę 11 czerwca 2022 r. w Lublinie odbył się turniej 8 edycji charytatywnego turnieju piłkarskiego Mistrzostwa IT. W rozgrywkach wzięli udział przedstawiciele wszystkich branż technologicznych. W całym turnieju wystąpiło 163 zawodników reprezentujących 14 drużyn.

WięcejW niedzielę 22 maja 2022r oraz 5 czerwca 2022r odbyły się dwa Pikniki Rodzinne zorganizowane przez Ośrodek nr 1 „Teatr” oraz Ośrodek nr 2 „Bliźniak”. Celem tych wydarzeń jest integracja i wzajemne poznanie się instytucji i organizacji funkcjonujących na terenie dwóch Parafii oraz parafian.

W programie Pikników, podobnie jak w ubiegłych latach, znalazły się występy i pokazy na scenie oraz zabawy i animacje na różnych stoiskach. Szkoły, przedszkola i inne grupy przygotowały programy artystyczne na scenie, były to: pokazy tańca, występy teatralne i muzyczne i pokazy akrobatyczne. Na przybyłych gości czekały również liczne stoiska z różnymi atrakcjami, takimi jak: Babcina Kawiarenka, grill, wata cukrowa, pop corn, malowanie twarzy, skręcanie kolorowych balonów, puszczanie ogromnych baniek mydlanych, warsztaty garncarskie, zawody sportowe. Uczestnicy Pikników mogli zrobić również kolorowe warkoczyki, zdjęcie w foto budce, wziąć udział w warsztatach zorganizowanych przez Akademię Rodzica. Czas Pikników zgromadził bardzo wiele osób ze społeczności lokalnej naszych świetlic i był czasem wspólnotowego świętowania i integracji.

WięcejDnia 13. maja 2022 r. w dolnej sali domu parafialnego przy Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie odbył się X Otwarty Parafialny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zorganizowany przez Ośrodek nr 1 „Teatr”. Celem konkursu była m.in. integracja szkół i placówek wsparcia dziennego z Lublina, promowanie literatury polskiej oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich uczestników konkursu.

Prezentacje odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa klasy III-V, szkoła podstawowa klasy VI-VIII oraz szkoła ponadpodstawowa i dorośli.
Uczestników oceniało jury w składzie: pani Krystyna Szydłowska – przez 40 lat aktorka i śpiewaczka Teatru Muzycznego w Lublinie uhonorowana nagrodą Gloria Artis, p. Mirosław Majewski – aktor teatralny, filmowy, estradowy i głosowy, pedagog teatralny w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie oraz p. Beata Pietroń – od 25 lat aktorka Teatru Kameralnego w Lublinie.

WięcejProgram aktywności Edukacyjnej zmienia życie młodzieży i społeczności – podsumowanie kolejnego etapu realizacji projektu. Za nami kolejny etap realizacji naszego projektu, w którym uczestniczą 4 szkoły gmin: Konopnica, Jastków i Bełżyce.

Był to długi i pracochłonny czas dla młodzieży i ich wychowawców. Etap ten rozpoczęliśmy jesienią 2021 roku, kiedy to każda z ośmiu klas uczestniczących w tym etapie projektu przyjechały do ośrodka edukacyjnego w Motyczu Leśnym na warsztaty teambuildingowe. Warsztaty miały bardzo aktywną formę, ponieważ były grą terenową, podczas której młodzież pokonywała kolejne przeszkody zaprojektowane w taki sposób, by wzmocnić integrację klasy, ale też, by uczniowie i uczennice mieli szansę poznać się w innych niż szkolne aktywnościach. Taki wyjazd poza szkolne mury to doskonała okazja, by nie tylko lepiej się poznać, ale też dowiedzieć się o kolegach i koleżankach z klasy, np. w czym są dobrzy, jakie mają zainteresowania, czy mają predyspozycje liderskie.