„Dobrze wychowujemy młode pokolenie”

Aktualności

WięcejZapraszamy do zapoznania się z materiałami filmowymi dotyczącymi naszej wymiany młodzieży zatytułowanej "Do you agree".

WięcejGłównym celem wymiany było polepszenie komunikacji między ludźmi i aktywizacja młodzieży. Oprócz tego umożliwiliśmy młodym ludziom rozwój osobisty i współpracę z rówieśnikami z innych krajów. Głównym tematem projektu były różne rodzaje komunikacji (komunikacja między ludźmi w codziennych sytuacjach oraz komunikacja na poziomie międzynarodowym) oraz wiążące się z nią pojęcia takie jak dialog czy kultura. Metody edukacji pozaformalnej jakie zastosowaliśmy to: gry integracyjne, team building, warsztat animacji językowej, warsztat komunikacji międzykulturowej, grupy refleksyjne, debata oksfordzka, prezentacja, dyskusja, wycieczka, happening, ewaluacja.
Projekt realizowany był w ramach europejskiego programu Erasmus+, Akcja Kluczowa 1, sektor ‘Młodzież’.

WięcejW połowie grudnia odbyło się spotkanie młodzieży z lubelskich szkół z księdzem Tomaszem Źwiernikiem, kapelanem więziennym oraz dwoma nawróconymi więźniami. Spotkanie zostało zorganizowane przez młodzież z Telewizji Akademii Młodzieżowej.

Słuchacze, którzy przybyli na spotkanie mieli okazje wysłuchać świadectwa nawrócenia dwóch więźniów, jeden z nich został skazany za zabójstwo, a drugi za rozboje. Więzienie jest dla nich miejscem spotkania Boga i czasem przemiany. Całe wydarzenie było nagrywane przez studentów Akademia Młodzieżowa. Oczywiście był to dobry sprawdzian wiedzy z obsługi sprzętu do nagrywania i tworzenia materiałów medialnych, ale przede wszystkim była to okazja do rozszerzenia dobrej nowiny o miłości Boga względem człowieka, co stanowi pierwszorzędne zadanie dla naszej młodzieży.

WięcejWigilia jest szczególnym momentem i jednym z najważniejszych wydarzeń w roku tak uroczyście obchodzonym w Fundacji. Każdego roku celebrujemy ten dzień przygotowując wspólną kolację dla wychowanków i ich rodzin, wolontariuszy, wychowawców. W rodzinnej i świątecznej atmosferze dzielimy się opłatkiem, składamy życzenia i wspólnie śpiewamy kolędy.

Podczas wigilii podopieczni Fundacji wystawiają również Jasełka, w których przygotowanie wkładają wiele wysiłku, aby uczynić wigilijny wieczór jeszcze bardziej wyjątkowym.

WięcejW okresie przedświątecznym, w ośrodkach Akademii Młodzieżowej odbyły się spotkania wigilijne. W każdej z nich w Lublinie, Końskowoli, Świdniku, Bychawie i Łęcznej uczestniczyło blisko 50 osób. Gospodarzami spotkań byli młodzi ludzie realizujący program Akademia Młodzieżowa.

Więcej19 grudnia 2017 roku był dniem zakończenia i podsumowania realizacji projektu: „Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez tworzenie klasowych firm symulacyjnych” realizowanego przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Konferencja, skierowana do pracowników oświaty: dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów miała na celu dostarczenie odbiorcom rozwiązań usprawniających funkcjonowanie szkoły w aspekcie kształtowania postaw przedsiębiorczych i budowania z klas zgranych zespołów.

WięcejW Centrum Dobrego Wychowania trwa realizacja projektu "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Edukacja obywatelska młodzieży w oparciu udział w grze terenowej upamiętniającej Legiony Piłsudskiego w kontekście zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania niepodległości i 150 rocznicy urodzin Marszałka”.

WięcejPo raz kolejny, dnia 9 grudnia 2017 roku, ulicami Lublina przeszedł orszak św. Mikołaja. Barwny korowód rozpoczął się przy Bramie Krakowskiej idąc poprzez ulicę Królewską, Lubartowską, Szkolną, a zakończył się na Wzgórzu Czwartek przy parafii pw. św. Mikołaja. Podczas orszaku odbył sie również finał charytatywnego konkursu dla szkół, przedszkoli i burs szkolnych "Ile waży św. Mikołaj", którego organizatorem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.

WięcejW pierwszych dniach grudnia odbyło się Forum Teatrów Religijnych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Spotkanie zorganizował Teatr ITP na czele z ks. dr Mariuszem Lachem. Teatr Akademii Młodzieżowej został zaproszony jako uczestnik spotkania.

Pierwszego dnia odbył się spektakl „Ifigenia”. Podczas drugiego dnia zaprezentowały się wszystkie grupy przybyłe z całej Polski na spotkanie. Dzielono się doświadczeniem oraz dyskutowano o roli teatrów ewangelizacyjnych.

WięcejDo 10 stycznia 2018 można zgłaszać nominacje osób i instytucji do II edycji Nagrody Dla Dobrego Wychowania, organizowanej przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.