KPO barwy RP NextGenerationEU poziom zestawienie podstawowe RGB

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo realizuje projekt pn. „Rozwój potencjału Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo do realizacji usług społecznych” finansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025.

 

W ramach przedsięwzięcia rozwinięty zostanie potencjał Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych poprzez realizację dwóch działań wynikających z zidentyfikowanych potrzeb rozwoju instytucjonalnego:

1. Zakup samochodu osobowego podnoszącego jakość i dostępność usług społecznych realizowanych przez Fundację.

2. Wdrożenie innowacyjnego na skalę Fundacji systemu informatycznego optymalizującego wykorzystanie pojazdów służących realizacji usług społecznych realizowanych przez Fundację.