2016 10 06 1W sobotę, 17 września 2016 roku, podczas uroczystości Święta Patronalnego Akademii Młodzieżowej odbyło się ślubowanie wierności ideałom AM dwójki absolwentów, Zuzanny i Filipa, którzy przeszli całą drogę rozwoju w Akademii. Tego dnia przyznano również stypendia najlepszym studentom za semestr letni roku akademickiego 2014/2015 oraz Licencje dla wszystkich Ośrodków Akademii.

18 września wspominamy Świętego Stanisława Kostkę, patrona Akademii Młodzieżowej. Co roku w uroczystościach Święta Patronalnego biorą udział studenci, rodzice, wychowawcy, wolontariusze oraz absolwenci Akademii Młodzieżowej.
Obchody Święta Patronalnego AM oficjalnie kończą rok pracy w Akademii Młodzieżowej. To także czas prezentacji planów na przyszłe semestry.


Tegoroczne Obchody Święta Patronalnego rozpoczął tradycyjnie przemarsz pielgrzymki różańcowej do Kościoła Matki Bożej Anielskiej w Motyczu. Studenci, pogrążeni w modlitwie, niosąc sztandary, przeszli na uroczystą Mszę świętą.
Podczas Liturgii dwoje absolwentów z Końskowoli, Zuzanna i Filip, złożyło uroczyste ślubowanie wierności ideałom Akademii Młodzieżowej. Tegoroczni absolwenci przez 3 lata wzorowo realizowali program Akademii Młodzieżowej. Stali na straży ideałów AM. Z dużym zapałem angażowali się wrealizację misji Ewangelizacji. Rozwijali swoją wiarę. Byli prawdziwymi wzorami dla kolegów i koleżanek.
W czasie Mszy świętej ślubowania instruktorskie złożyła także dwójka nowych instruktorów, Pani Patrycja Brol oraz siostra Sylwia Stelmach.
Podczas części oficjalnej Święta Patronalnego w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym przyznano stypendia za semestr letni roku akademickiego 2014/2015. Otrzymywać je będzie 10 studentów z Ośrodków w Końskowoli, Lublina, Krasnegostawu, Bychawy i Łęcznej.
Wręczono też Licencje Akademii Młodzieżowej dla wszystkich Ośrodków AM. Po każdym roku Ośrodki otrzymywać będą tabliczki do Licencji (złote; srebrne bądź brązowe), które potwierdzają stopień wniesionego wkładu w Dobro Kościoła i Ojczyzny. W tym roku złotą tabliczkę otrzymał Ośrodek z Końskowoli. Srebrne tabliczki przyznano Ośrodkom z Lublina, Krasnegostawu i Bychawy, a brązową tabliczkę otrzymał Ośrodek z Łęcznej.
Tegoroczne Obchody Święta Patronalnego zakończył wspólny poczęstunek oraz dzielenie tortu przygotowanego dla Absolwentów.

Akademia Młodzieżowa to program wychowawczy oparty na rozwijaniu zainteresowań. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Przebywając w Akademii młodzież rozwija się i zdobywa kolejne umiejętności. Program kończy się wraz z ukończeniem szkoły ponadgimnazjalnej, koronacją „Koroną Polskiego Wychowania”. Wcześniej studenci zdobywają do Korony kolejne „muszle” i „perły”, które poświadczają ich stały rozwój.