2021 09 27 Konkurs na lekcjeWeź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody! Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo w ramach programu Po Pierwsze Rodzina dofinansowanego ze środków MRiPS zaprasza nauczycieli oraz klasy do wzięcia udziału w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami, m.in. wycieczkami dla całych klas.

Konkurs jest częścią projektu Edukacja dla Rodziny – wzmocnienie roli szkół w rzeczywistym przygotowaniu młodzieży do życia w rodzinach. W ramach projektu odbyły się już szkolenia online dla nauczycieli dotyczące budowania pozytywnego wizerunku rodziny wśród uczniów. Kolejnym działaniem jest konkurs na scenariusz lekcji i wydarzenie o tematyce prorodzinnej.

 

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1. Pomysł na lekcję prorodzinną – dla nauczycieli i wychowawców
Zadaniem konkursowym jest przesłanie konspektu lekcji, wraz z ew. materiałami (np. kartami pracy lub prezentacją). Pomysł na lekcje może dotyczyć np. godziny wychowawczej, ale także np. lekcji wpisującej się w inne przedmioty szkolne (np. wizerunki rodziny w literaturze w ramach j. polskiego, rodzinne planowanie budżetu domowego w ramach matematyki, pomysły na rodzinne sadzenie roślin w ramach biologii, itp.)

2. Realizacja wydarzenia prorodzinnego – dla klas (tj. uczniowie i nauczyciel wychowawca)
W ramach tej kategorii cała klasa szkolna (od 7 klasy szkoły podstawowej wzwyż), pod okiem wychowawcy, będzie miała za zadanie najpierw zaplanować, a następnie zrealizować wydarzenie edukacyjne na rzecz swojej społeczności szkolnej, które promowało będzie pozytywny wizerunek rodziny. Wydarzenie to będzie mogło mieć np. charakter akademii, angażującej lekcji, interaktywnego spektaklu, konkursu, quizu, gry miejskiej, spotkania z rodzinami, tworzenia rodzinnego ogrodu i każdego innego wydarzenia, które będzie można zrealizować w szkole lub przy szkole. W ramach tej kategorii uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie wysłać nie tylko opis wydarzenia, ale także zdjęcia z jego realizacji.

W obydwu kategoriach ocena 3-osobowej komisji konkursowej składającej się z zaproszonych ekspertów opierać będzie się o trzy kategorie:

  • skuteczność i efektywność pomysłu, tzn. czy dane działanie rzeczywiście przekłada się na promowanie pozytywnego wizerunku rodziny w klasie lub środowisku szkolnym
  • atrakcyjność pomysłu
  • poziom zaangażowania wszystkich uczniów

W ramach konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody:

  • W kategorii 1. nagrody rzeczowe oraz vouchery na kursy podnoszące kompetencje: 3 nagrody główne, 10 wyróżnień
  • W kategorii 2. nagroda dla całej klasy – tak, żeby zmotywować wszystkich uczniów, czyli wspólna atrakcyjna wycieczka, w czasie której odbędą się angażujące warsztaty kompetencji społecznych niezbędnych do życia w rodzinie (tę nagrodę otrzymają łącznie 3 najlepsze klasy). Realizacja tej nagrody planowana jest na grudzień 2021. Poza nagrodami głównymi wręczonych zostanie także 10 wyróżnień w formie zestawów dla całych klas.

Ważnym wymiarem nagrody w postaci wycieczki jest zmotywowanie wszystkich uczniów z klasy do udziału w wydarzeniu zgłaszanym do konkursu. W ramach konkursu oceniany będzie poziom zaangażowania całej klasy w realizację wydarzenia – i konkurs wygra ta klasa, która opracuje i zrealizuje wydarzenie, które w największym stopniu zaangażuje wszystkich uczniów.

Termin zgłoszeń konkursowych: 15 listopada 2021.

Zgłoszenia i więcej informacji pod adresem mailowym: joanna.misiarz@cdw.edu.pl

Szczegóły konkursu określa regulamin.

Pobierz regulamin

logotypy

Projekt Edukacja dla Rodziny – wzmocnienie roli szkół w rzeczywistym przygotowaniu młodzieży do życia w rodzinach finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Otwartego Konkursu ofert w zakresie promocji rodziny "Po Pierwsze Rodzina!" na rok 2021.
Wartość dofinansowania: 68 710,00 zł Całkowita wartość projektu: 68 710,00 zł

znaki panstwa