2021 05 14 IX konkurs recytatorskiDnia 14 maja 2021 r. w dolnej sali domu parafialnego przy Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie odbył się IX Otwarty Parafialny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej pt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zorganizowany przez Ośrodek nr 1 „Teatr” FSD. Celem konkursu była m.in. integracja szkół i placówek wsparcia dziennego z Lublina, promowanie literatury polskiej oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich uczestników konkursu.

Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 35 osób. Prezentacje odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa klasy III-V, szkoła podstawowa klasy VI-VIII oraz szkoła ponadpodstawowa i dorośli.
Uczestników oceniało jury w składzie: pan Jan Krzyszczak - twórca i dyrektor Teatru Kameralnego w Lublinie, reżyser, aktor teatralny i filmowy, p. Agnieszka Walkiewicz-Puła dyrektor i nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury " Pod Akacją" w Lublinie, p. Monika Pastuszak - polonistka, neurologopeda, instruktor kultury żywego słowa w MDK w Lublinie.

A oto lista laureatów:

kategoria : szkoła podstawowa klasy IV-VI

I miejsce – Adrianna Manailo - Szkoła Podstawowa nr 24
II miejsce – Wiktor Zwierzchowski - Szkoła Podstawowa nr 24
III miejsce – Aniela Bęczyńska - Szkoła Podstawowa nr 24

wyróżnienie: Wiktoria Golanko – Szkoła Podstawowa nr 24
wyróżnienie: Bartosz Smyk – Szkoła Podstawowa nr 32 – Szkolne Koło Recytatorsko-Teatralne

kategoria: szkoła podstawowa – klasa VI-VIII

II miejsce – Nikola Białecka – Szkoła Podstawowa nr 5
III miejsce – Jacek Kujawski – Ośrodek nr 1 „Teatr”

wyróżnienie: Nikola Frankiewicz – Ośrodek nr 1 „Teatr”
wyróżnienie: Karol Bartosik - Ośrodek nr 1 „Teatr”

kategoria: szkoła ponadgimnazjalna i dorośli

I miejsce – Agnieszka Surowska – Ośrodek nr 1 „Teatr”
II miejsce – Malwina Bator – XV Liceum Ogólnokształcące
III miejsce – Kamila Nosek - Ośrodek nr 1 „Teatr”

Wyróżnienie: Ireneusz Kaczmarczyk
Wyróżnienie – Monika Zgierska

Laureatom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Dziękujemy uczestnikom oraz ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie do konkursu. Wszystkim laureatom zaś gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.