2016 06 16 1W czwartek 16 czerwca 2016 roku w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie odbyła się konferencja „Nowe spojrzenie na wychowanie. Uczeń jako podmiot procesu dydaktycznego”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo w ramach realizacji programu Korona Polskiego Wychowania.

Na konferencję przybyli między innymi: Pan Piotr Burek (przedstawiciel Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin), prof. Dr hab. Zbigniew Zaleski – Wydział Nauk Społecznych, Katedra Psychologii Emocji i Motywacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także przedstawiciele ok. 60 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Lublina i okolic. Konferencja poświęcona była zagadnieniom zwiększania motywacji ucznia do nauki, rozwijania jego pasji oraz zainteresowań, a także prezentacji i podsumowania dotychczasowej realizacji programu Korona Polskiego Wychowania.

Duże zainteresowanie wydarzeniem oraz wypowiedzi zaproszonych gości świadczą o konieczności podejmowania różnorodnych sposobów pobudzania motywacji wewnętrznej dzisiejszej młodzieży. Konieczne jest pochylenie się nad kwestią wychowania powiązanego z procesem dydaktycznym, tworzących całość procesu edukacyjno – wychowawczego szkół. Odpowiedzią na te zagadnienia jest program Korona Polskiego Wychowania, opracowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Głównym jego celem jest pomoc szkołom w działaniach z młodzieżą, rozwijanie ich zainteresowań, talentów, inspirowanie do rozwoju. Obecnie uczestniczy w nim 10 szkół, 54 klasy – czyli ok. 1350 uczniów. Podczas konferencji podejmowano tematy: jakości i innowacyjności we współczesnej szkole - podejmowania zadań ważnych z punktu widzenia ucznia, efektywnej współpracy nauczycieli będącej warunkiem sukcesu ucznia oraz roli motywacji wewnętrznej w procesie edukacji i wychowania.
Ważnym elementem czwartkowej konferencji było wręczenie nagród szkole, która z sukcesem wdrożyła pełny cykl programu. Tablicę pamiątkową symbolizującą to osiągnięcie otrzymał Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.
Wręczono również nagrody dla najaktywniej działających nauczycieli programu KPW. Główną nagrodę (sponsorowaną przez firmy: Ochrona 24 oraz Security GOB) otrzymała Pani Monika Garbacz z Gimnazjum im. płk. pilota Wojciecha Kołaczkowskiego w Pliszczynie. Wyróżnienia otrzymały: Pani Edyta Wielgus z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie oraz Pani Agnieszka Pawelec z Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.
Istotnym dodatkiem w programie konferencji był warsztat pt. Wybory w mieście M. Do udziału w nim zaproszono przedstawicieli uczniów szkół zgłaszających swój udział w konferencji. Warsztat obejmował tematykę wyborów samorządowych (symulację będącą propozycją ciekawej nauki przedmiotu: WOS, przedsiębiorczości, itp.).
W warsztacie prowadzonym przez trenerów KPW wzięło udział około 100 uczniów. We wrześniu rozpocznie się kolejna edycja programu KPW. Szkoły zainteresowane przystąpieniem do programu zapraszamy do kontaktu z Głównym Koordynatorem programu KPW: marta.szaro@fsd.lublin.pl