2019 06 28 pikniki FSDW czerwcu odbyły się dwa Pikniki Rodzinne zorganizowane przez świetlice prowadzone przez Fundację. Były one okazją do integracji środowisk lokalnych społeczności naszych placówek, budowania wspólnotowości poprzez wspólną zabawę, rozwijanie zainteresowań i spędzanie wolnego czasu. 

Pikniki odbyły się dzięki wspólnemu zaangażowaniu całych społeczności świetlic: wychowanków, wychowawców, wolontariuszy i rodziców i opiekunów.

Dwa Pikniki Rodzinne odbyły się na zakończenie roku szkolnego w środowiskach lokalnych naszych świetlic: na Wzgórzu Czwartek oraz w dzielnicy Dziesiąta. W Piknikach uczestniczyło ponad 400 osób. Program Pikników objął prezentacje programów artystycznych przygotowanych przez szkoły, przedszkola i inne instytucje z dzielnic. Każda instytucja zaprezentowała krótki program artystyczny. Były to głównie przedstawienie teatralne i występy muzyczne. Nasze świetlice również zaprezentowały swoje działania. Były to: przestawienie teatralne – teatrzyk kukiełkowy „Sposób na uparte diabły” oraz programy Telewizji Młodzieżowej.
W czasie Pikników odbyły się również zabawy i animacje dla dzieci i rodzin: rodzinna olimpiada sportowa, malowanie twarzy, tworzenie wspólnego obrazu, skręcanie kolorowych balonów, tańce grupowe i zabawy integracyjne.
Pikniki były okazją do wspaniałej zabawy, wspólnego spędzania wolnego czasu razem z rodzinami.
Pikniki zrealizowane były w ramach projektu: „Dobre Wychowanie w placówkach wsparcia dziennego zmienia na lepsze życie dzieci, młodzieży, rodzin i społeczności lokalnych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

IMG 20190526 144913 2 IMG 20190609 133628 1

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich