Kopia szkoła tutorów AM fbFundacja Szczęśliwe Dzieciństwo od października 2019 r. do grudnia 2020 r. realizuje projekt Szkoła tutorów Akademii Młodzieżowej. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach PO wiedza Edukacja Rozwój.
Ideą projektu jest nabycie przez uczestników projektu, tj. młodych ludzi (do 29 r.ż) z terenu woj. lubelskiego kompetencji społecznych, zgodnie z europejską klasyfikacją ESCO, potwierdzonych certyfikatem.

Przez 10 miesięcy udziału w projekcie uczestnicy:
- wezmą udział w 64 godzinnym szkoleniu trenerskim;
- zrealizują 36 godzin wolontariatu;
- przygotują inicjatywy społeczne.
W załączeniu publikujemy program szkolenia dla obydwu grup uczestników.

  • Program szkolenia trenerów, gr 1 (zobacz)
  • Program szkolenia trenerów, gr 2 (zobacz)