aktualnosci11Studenci Kursu Lidera Działań Społecznych w ramach zajęć praktycznych, oprócz pomocy w organizacji Charytatywnej Loterii Fantowej, angażują się również w przygotowanie kwest - zbiórek datków do puszek. Uczestnicy kursu w semestrze letnim 2015/2016 zorganizowali już i przeprowadzili 4 akcje fundraisingowe (dwie w hipermarkecie Auchan przy ulicy Wincentego Witosa 32a i dwie w markecie LSS Społem przy ul. Roztocze 12). W Przeprowadzeniu kwest uczestnikom kursu pomagają wolontariusze z całego Lublina, studenci lubelskich uczelni, uczniowie szkół średnich i gimnazjalnych, a także osoby pracujące. 

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo cyklicznie, od ponad 6 lat, organizuje kwesty do puszek, na terenie Lublina i okolic. Tradycyjnie już wszystkie zebrane środki w okresie letnim są przeznaczone na wyjazdy wakacyjne dla wychowanków Fundacji.

Zadania przyszłych managerów społecznych organizujących kwesty to m.in. pozyskiwanie wolontariuszy, promocja prowadzonych akcji fundraisingowych w Internecie, przygotowanie niezbędnej infrastruktury (puszki, koszulki, dyplomy, identyfikatory) oraz koordynowanie działań wolontariuszy podczas zbiórek. Studenci realizują cele w 6 grupie zadaniowej, tzw. symulacyjnej organizacji pozarządowej.
Praca w symulacyjnych organizacjach pozarządowych pozwala zdobyć uczestnikom kursu wiedzę praktyczną oraz umiejętności w zakresie organizacji i zarzadzania w podmiotach z III sektora. Studenci uczą się również, jak w sposób profesjonalny rozwiązywać problemy społeczne.