aktualnosci10Dnia 25 maja w Ośrodku Akademii Młodzieżowej w Lublinie odbył się salonik dyskusyjny, na którym został poruszony temat powołania. Dyskusja odbyła się w studiu telewizyjnym stworzonym przez studentów Akademii Młodzieżowej wraz z uczniami szóstej klasy szkoły podstawowej. 

Młodzież została podzielona na grupy, które miały za zadanie przedstawić temat powołania do życia w stanie duchownym, powołania do życia w rodzinie oraz powołania do zawodu lekarza. Wypowiedziom przysłuchiwały się Pani Ewelina oraz Pani Kasia, które występowały w roli ekspertów.

Telewizja młodzieżowa to jedna z metod wychowawczych wykorzystywanych w programie Akademia Młodzieżowa. Młodzi ludzie tworząc młodzieżową telewizję uczą się zaradności, odpowiedzialności i kreatywności. Nabywają również umiejętności medialnych. Program Akademia Młodzież przygotowuje młodego człowieka na dobrego obywatela, sprawnego w działaniu, działającego na rzecz lokalnych wspónot.