2018 12 20 1Od blisko 30 lat budujemy dzieło dobrego wychowania. Prowadzimy placówki wsparcia dziennego dla dzieci w najbiedniejszych dzielnicach Lublina oraz ośrodki młodzieżowe dla nastolatków na terenie województwa lubelskiego. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą, pomagamy im w nauce, budzimy i rozwijamy w nich pasje, prowadzimy ich ku Bogu. Nasza misja opiera się na ideałach: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Utrzymanie jednego ośrodka kosztuje ok. 100 000 zł rocznie. Otrzymujemy wsparcie od instytucji i sponsorów, jednak jest ono niewystarczające. Funduszy do realizacji naszej misji szukamy na różne sposoby, jednym z nich jest sprzedaż unikatowych kartek świątecznych – cegiełek Funduszu św. Brata Alberta. Zebrane w ten sposób środki są realnym wsparciem misji dobrego wychowania młodego pokolenia.

 

 

W styczniu bieżącego roku zakończyła się szósta edycja akcji sprzedaży kartek. Cegiełki/kartki o tematyce Bożego Narodzenia były zamawiane od początku listopada 2018 r. W sumie zostało złożonych 350 zamówień na 3900 kartek. W ramach akcji udało się zebrać 15 780 zł. Serdecznie dziękujemy za przekazane wsparcie. Środki te pokryją koszty:

- prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych;
- organizacji korepetycji i pomocy w nauce;
- wyjazdów i warsztatów edukacyjnych;
- rozwój artystyczny najzdolniejszej młodzieży.

Tradycyjnie w marcu 2019 roku rozpoczniemy sprzedaż kartek, przygotowanych na Wielkanoc 2019. Już dziś zapraszamy do włączenia się w tę akcję i zakupu nowych wzorów kartek-cegiełek.

Fundusz św. Brata Alberta można również wesprzeć na inne sposoby (zobacz)