2018 10 16 1Wraz z początkiem nowego roku szkolnego ośrodek ,,Bliźniak” Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo przygotował dla swoich wychowanków nowy atrakcyjny program edukacyjno-wychowawczy na semestr zimowy.

Formacja społeczna zakłada poznanie naszej małej ojczyzny, czyli miejscowości, w której żyjemy i wychowujemy się. Ta część programu zakłada poznanie kultury i tradycji Lublina, historii oraz legend związanych z Naszym miastem. Podsumowaniem działań będzie kawiarenka, na której wychowankowie przedstawią legendę o nazwie i herbie Lublina. Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości instruktorzy, wychowawcy oraz wolontariusze przygotują również biesiadę patriotyczną, podczas której wystawią dzieło Stanisława Wyspiańskiego pt. ,,Wesele".

Program Formacji religijnej przewiduje poznanie specyfiki funkcjonowania naszej Parafii, jej historii i życiorysu patrona – Świętego Mikołaja. Będziemy również uczestniczyć w pierwszych piątkach miesiąca, nabożeństwach październikowych oraz wspólnie modlić się. W sposób szczególny skupimy się na sylwetce wielkiego świętego, patrona Akademii Młodzieżowej – Stanisława Kostki.
Ważną częścią programu jest formacja charakteru, podczas której uczymy się jak być dobrym obywatelem, kochającym swoją Ojczyznę, odznaczającym się honorem i sprawiedliwością. Uczymy się zasad funkcjonowania w grupie, zasad fair play oraz podstaw savoir vivru.