2018 08 06 1W dniach 30 lipiec - 8 sierpnia w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym odbyła się Polsko - Ukraińska wymiana młodzieży. W tegorocznym projekcie o nazwie Młodzieżowa Firma Społeczna uczestniczyło 18 osób ze strony Polskiej oraz 18 osób ze strony Ukraińskiej z organizacji ”Foundation of Good” z Tarnopola.

10 - dniowa wymiana miała na celu przybliżenie wspólnej historii, tradycji, kuchni oraz kultury narodu Polskiego oraz Ukraińskiego. Główną metodą pracy z w grupach była firma młodzieżowa. Uczestnicy mieli za zadanie przekształcić swoją kilkuosobową grupę w firmę młodzieżową , wybrać prezesa firmy czy wiceprezesa a następnie tak pokierować firmą, aby wykonać  określone zadania. Młodzież działając w Polsko - Ukraińskich grupach wykazywała się dużą kreatywnością i pomimo barier językowych potrafiła się ze sobą porozumieć. Określone działania oraz ciągła współpraca pozwoliła również młodzieży odkryć bądź rozwinąć swoje predyspozycje liderskie czy nauczyć odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Na zakończenie wymiany odbyła się konferencja podsumowująca, z której jednoznacznie wynikało, że metoda firmy młodzieżowej bardzo podobała się uczestnikom oraz pomogła przełamać bariery językowe.

 

fsd logo logo FRSE


"Młodzieżowa firma społeczna"
Projekt dofinansowanyz Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju System Edukacji nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.