Festyn Motycz Olimpiada 2018 1

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo realizuje projekt „Festyn sportowo-rekreacyjny – Piknik Pokoleń w Motyczu Leśnym” współfinansowany ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 15 czerwca w Motyczu Leśnym odbędzie się Piknik Pokoleń. Jest to inicjatywa służąca społeczności lokalnej gminy Konopnica. Celem jest poszerzenie znajomości kulturalno-społeczno-przyrodniczych walorów Lokalnej Grupy Działania ”Kraina wokół Lublina”. W Pikniku wezmą udział mieszkańcy Gminy Konopnica w różnym wieku.
Poprzez zajęcia sportowe i różne formy aktywności na świeżym powietrzu chcemy promować lokalną historię, kulturę, produkty regionalne i tradycyjne.
Piknik zostanie zorganizowany na terenach rekreacyjnych ośrodka w Motyczu Leśnym. Serdecznie zapraszamy do udziału w Pikniku. Odbędzie się wiele atrakcji, m.in.: warsztaty, zawody sportowe (m.in.: turniej piłki nożnej, olimpiada sportowa), stoiska rekreacyjne, wspólne regionalne gotowanie oraz występ znanego lubelskiego zespołu „Kapela Drewutnia”.

logotypy piknik motycz